Prijava i pregled reklamacija

images

Reklamacije po pitanju tehničkog održavanja zgrade možete prijaviti :

  1. Telefonskim putem – korisnički centar CD Gile 00-24 č
    011/630-0574
    061/1939-744
  2. Elektronskim putem :
    1. office@gile.rs
    2. Putem Google linka (ukoliko ste registrovali vašu email adresu preko elektronske adrese predsednistvo@skupstinastanara.in.rs)

Uvid u status reklamacija možete pogledati preko istog Google linka gde se informacije ažuriraju na dnevnoj bazi radnim danima.

Zahtevi i molbe koje se tiču zgrade i njenih zajedničkih delova, a nisu  obuhvaćeni ponudom CD Gile, tj. zahtevaju dodatne investicije i-ili dogovor sa većinom stanara, predstavljaju teme sednica skupštine na kojima se, većinskim glasanjem, usvajaju i šalju na dalju obradu.