Mesec: maj 2015.

Poštovane komšije, Na sledećim linkovima možete pronaći izveštaje sertifikovanih kompanija oko tehničkog stanja naše zgrade. Primetićete veliki broj nedostataka. U narednom periodu definisaće se akcioni plan od strane CD Gile (odobren od strane skupštine) kako će se otkloniti nedostaci. Takođe …

Izveštaj tehničkog pregleda zgrade Read More »

Sastanak je organizovan 19og Maja sa početkom u 19:30, sa svrhom upoznavanja stanara sa novonastalim promenama u organizaciji skupštine, održavanju zgrade kao i prikupljanju svih kritika, reklamacija i primedbi do sada primećenih u tom ulazu. Plan je imati isti pristup za …

Izveštaj sa skupštine stanara lamele 1 (Timočke divizije br. 11) Read More »

Svi trenutni radovi biće ažurirani na ovoj stranici

Često se među stanarima postavlja pitanje uknjižbe nepokretnosti (posebnog dela nepokretnosti), da li je ona već urađena prilikom obrade kredita, zašto i raditi uopšte… Odgovor na napred navedeno pitanje je nažalost negativan, tj. prilikom obrade kredita nije uknjižen stan, već je …

Uknjižba stana: potreba ili prednost. Da li možemo i kako uknjižiti stan? Read More »

IZVEŠTAJ TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ZGRADE OZNAKE 4E ZA APRIL 2015. GODINE Podizanje i učvršćivanje klupe na zelenoj površini iza zgrade Podešen automat za zatvaranje prvih i drugih ulaznih vrata od zgrade u ulici Timočke divizije br. 11 Podešen automat za zatvaranje …

Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – April 2015. Read More »

PLAN TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ZGRADE OZNAKE 4E ZA MAJ 2015. GODINE Zamena neonki i startera u garažnom prostoru Košenje i prehrana zelenih površina Deratizacija Pregled nedostataka na zgradi od strane licenciranog građevinskog inžinjera Postavljanje točionog mesta u garažnom prostoru Mesečni pregled …

Plan za maj 2015 godine Read More »

Poštovane komšije, Koristim priliku da vas obavestim o administrativnim promenama nastalim u prethodnom periodu, organizaciji skupštine, održavanju zgrade i narednim koracima Organizacija skupštine stanara Na osnovu volje većine stanara svake od lamela zgrade 4E, od Aprila meseca rasformirane su skupštine …

Obaveštenje od 16. maja 2015. godine Read More »