Mesec: maj 2015.

Poštovane komšije, Na sledećim linkovima možete pronaći izveštaje sertifikovanih kompanija oko tehničkog stanja naše zgrade. Primetićete veliki broj nedostataka. U narednom periodu definisaće se akcioni plan od strane CD Gile (odobren od strane skupštine) kako će se otkloniti nedostaci. Takođe

Sastanak je organizovan 19og Maja sa početkom u 19:30, sa svrhom upoznavanja stanara sa novonastalim promenama u organizaciji skupštine, održavanju zgrade kao i prikupljanju svih kritika, reklamacija i primedbi do sada primećenih u tom ulazu. Plan je imati isti pristup za

Svi trenutni radovi biće ažurirani na ovoj stranici

Često se među stanarima postavlja pitanje uknjižbe nepokretnosti (posebnog dela nepokretnosti), da li je ona već urađena prilikom obrade kredita, zašto i raditi uopšte… Odgovor na napred navedeno pitanje je nažalost negativan, tj. prilikom obrade kredita nije uknjižen stan, već je

IZVEŠTAJ TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ZGRADE OZNAKE 4E ZA APRIL 2015. GODINE Podizanje i učvršćivanje klupe na zelenoj površini iza zgrade Podešen automat za zatvaranje prvih i drugih ulaznih vrata od zgrade u ulici Timočke divizije br. 11 Podešen automat za zatvaranje

PLAN TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ZGRADE OZNAKE 4E ZA MAJ 2015. GODINE Zamena neonki i startera u garažnom prostoru Košenje i prehrana zelenih površina Deratizacija Pregled nedostataka na zgradi od strane licenciranog građevinskog inžinjera Postavljanje točionog mesta u garažnom prostoru Mesečni pregled

Poštovane komšije, Koristim priliku da vas obavestim o administrativnim promenama nastalim u prethodnom periodu, organizaciji skupštine, održavanju zgrade i narednim koracima Organizacija skupštine stanara Na osnovu volje većine stanara svake od lamela zgrade 4E, od Aprila meseca rasformirane su skupštine

Reklamacije po pitanju tehničkog održavanja zgrade možete prijaviti : Telefonskim putem – korisnički centar CD Gile 00-24 č 011/630-0574 061/1939-744 Elektronskim putem : office@gile.rs Putem Google linka (ukoliko ste registrovali vašu email adresu preko elektronske adrese predsednistvo@skupstinastanara.in.rs) Uvid u status reklamacija možete

Top