Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – Maj 2015.

Uređivanje zelenila

IZVEŠTAJ TEHNIČKOG ODRŽAVANJA ZGRADE OZNAKE 4E ZA MAJ 2015. GODINE

 • Posipanje prehrane (mineralno djubrivo-Kan) na zelenim površinama oko zgrade, dana 01.05.2015. god.
 • Postavljanje poklopca na đubrijaru između ulaza Timočke divizije 9 i 11, o trošku firme „CD Gile“, dana 05.05.2015. god.
 • Košenje trave oko zgrade na svim zelenim površinama, dana 07.05.2015. god.
 • Zamenjena bravica na ormaru opšte potrošnje eletrične energije u ulazu G. Ljubomira Milića 4, dana 12.05.2015. god.
 • Zamenjen automat na vratima iz stepeništa ka garaži u ulazu G. Ljubomira Milića 4, dana 12.05.2015. god.
 • Podešena vrata iz ulaza ka stepeništu zgrade u ulazu G. Ljubomira Milića 4, dana 12.05.2015. god.
 • Zamena sonde u liftu o trošku firme CD GILE d.o.o.Izvučeno točiono mesto u podrumu, dana 15.05.2015. god.
 • Kontrola sprinkler instalacije, dana 15.05.2015. god.
 • Deratizacija, dana 19.05.2015.god.
 • Odnošenje džakova sa šutom sa protivpožarnog puta,dana 20.05.2015.god., iz lamele 5
 • Čišćenje garažnih rolo vrata, dana 20.05.2015.god.
 • Posipanje djubriva po zelenim površinama, dana 23.05.2015.god.
 • Postavljena slavina na točiono mesto, dana 25.05.2015.god.
 • Čišćenje slivnika oko zgrade
 • Popravka automata na protivpožarnim vratima u ulazu G. Ljubomira Milić 2, dana 26.05.2015.god.
 • Popravka donjih protivpožarnih vrata u ulazu Timočke divizije 11
 • Podmazivanje rolo vrata garažnog prostora zgrade u ulici Timočke divizije 9 i 11, dana 26.05.2015.god.
 • Postavljene 42 nove neonke i zamenjena 45 startera u oba garažna prostora
 • Mašinsko čišćenje garažnog prostora u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, 29.05.2015.god.
 • Popravljen poklopac na djubrijeri ispred ulaza Timočke divizije 11, zamenjena matica, dana 30.05.2015.god.
 • Mesečni pregled lifta
 • Menjanje pregorelih sijalica jednom sedmično
 • Svakodnevno pražnjenje djubrijera
 • Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljenoBeograd, 04.06.2015.god.