Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – Avgust 2015.

 • Priprema za krečenje ulaza u Timočke divizije 11, stavljanje ispune i bandž trake, započeto dana 04.08.2015.god.
 • Reparacija cilindra ulaznih vrata ulaza Generala Ljubomira Milića , dana 07.08.2015.god.
 • Zatvaranje rupe u zidu gipsanom pločom u hodniku i bandažiranje u Timočke divizije 11, dana 08.08.2015.god.
 • Zatvaranje rupa u zidu iznad elektro ormara gipsanom pločom u Timočke divizije 9, dana 08.08.2015.god.
 • Postavljanje pločice koja je nedostajala na cokli ispred ulaznih vrata u Timočke divizije 9, dana 08.08.2015.god.
 • Nanošenje lepka na deo zida koji nije bio obrađen ispred ulaza u Generala Ljubomira Milića 6, dana 08.08.2015.god.
 • Košenje trave ispred ulaza u Timočke divizije 9 i 11, dana 11.08.2015.
 • Uklanjanje korova sa parking mesta i oko sadnica ispred Timočke divizije 9 i 11, dana 11.08.2015.
 • Čupanje korova oko sadnica
 • Čišćenje parking mesta, čupanje korova i sakupljanje pikavaca i smeća, dana 12.08.2015.god.
 • Urađena deratizacija, postavljen otrov u oba garažna prostora zgrade, dana 12.08.2015.god.
 • Nameštanje ulaznih vrata u Generala Ljubomira Milića 4, dana 14.08.2015.god.
 • Zalivanje sadnica, dana 15.08.2015.god.
 • Uništavanje korova na parking mestima i stazi oko zgrade, dana 17.08.2015.god.
 • Zamenjena prigušnica na lampi na ulazu u garažni prostor u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 21.08.2015.god.
 • Uklanjanje korova oko sadnica i posipanje nove zemlje, dana 20.08.2015.god.
 • Čišćenje zajedničkih prostorija, dizel agragata i sprinklera, dana 21.08.2015.god.
 • Čišćenje svih plafonjerki u ulazu Generala Ljubomira Milića 4, dana 21.08.2015.god.
 • Čišćenje partera i stepenica oko zgrade i sakupljanje smeća sa zelenih pvoršina, dana 22.08.2015.god.
 • Uklanjanje ispucalih podnih pločica u prizemlju ulaza Generala Ljubomira Milića 4 i postavljanje novih, dana 24.08.2015.god.
 • Gletovanje dela plafona u Timočke divizije 11, dana 24.08.2015.god.
 • Gletovanje dela zida iznad strujnih ormara u Timočke divizije 09, dana 24.08.2015.god.
 • Šmirglanje i krečenje dela plafona u Timočke divizije 11, dana 25.08.2015.god.
 • Šmirglanje i krečenje dela plafona u Timočke divizije 9, dana 25.08.2015.god.
 • Podešavanje automata na ulaznim vratima kako bi se brže zatvorila u Generala Ljubomira Milića 4, dana 25.08.2015.god.
 • Održan sastanak sa advokatom u vezi pokretanja tužbe protiv Građevinske direkcije Srbije za motor ventilacije koji je van funkcije, dana 25.08.2015.god.
 • Fugovanje pločica u prizemlju zgrade Generala Ljubomira Milića 4, dana 25.08.2015.god.
 • Popravka dve panika lampe, jedna u Generala Ljubomira Milića 2 i jedna u Generala Ljubomira Milića 4, dana 26.08.2015.god.
 • Popravljenje dve panik lampe u Timočke divizije 9, lampe su demontirane, i popravljena su eletronske pločice, dana 27.08.2015.god.
 • Skinuta jedna panik lampa u Timočke divizije 11, konstatovano je da je lampa ispravna ali da nema napajanja od 220V, dana 27.08.2015.god.
 • Čišćenje garažnog prostora u Generala Ljubomira Milića2 i 4, brisanje prašine, brisanje garažnih vrata, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, dana 28.08.2015.god.
 • Košenje zelenih površina, dana 01.09.2015.god.
 • Čišćenje betonske staze iza zgrade, dana 02.09.2015.god.
 • Mesečni servis lifta
 • Menjanje pregorelih sijalica jednom sedmično
 • Svakodnevno pražnjenje djubrijera
 • Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljeno

Beograd 04.09.2015.