Zahtev za postavljanje dodatnog pešačkog prelaza kod Generala LJ. Milića 4 je odbijen

Kako bismo rešili problem i obezbedili nesmetan prelazak, naročito dece, roditelja sa decom i starijih osoba, poslata je molba za postavljanje dodatnog pešačkog prelaza kod ulaza Generala Ljubomira Milića 4.

Nažalost, molba je odbijena sa obrazloženjem da bi ona zahtevala veliku reviziju postojećih parking mesta. Apelujemo na pešake, pogotovu roditelje sa malom decom, da ulicu prelaze na za to obeleženim prelazima

U celosti prenosimo odgovor Gradskog Sekretarijata za Saobraćaj

Poštovani,

Površina u visini koje zahtevate obeležavanje dodatnog pešačkog prelaza nije namenjena za obeležavanje pešačkog prelaza, već za pristup invalidskim parking mestima. Za obeležavanje pešačkog prelaza ne postoje uslovi jer bi bilo neophodno ukidanje velikog broja parking mesta, uključujući i invalidska mesta, u cilju obezbedjivanja preglednosti na pešačkom prelazu. Postojeće saobraćajno rešenje je uradjeno od strene investitora i njime je definisano vodjenje pešaka na glavnim pravcima kretanja, kao i pozicije za prelazak ulice, pri čemu je u uslovima Sekretarijata za saobraćaj zahtevano da objekti na trotoarima ne smeju ometati kretanje pešaka.

Imajući u vidu da je predmetni stub javne rasvete postavljen na način da značajno otežava kretanje pešaka, neophodno je da se obratite investitoru izgradnje naselja Stepa Stepanović, Građevinskoj direkciji srbije.

Srdačan pozdrav

Sekretarijat za saobraćaj

Odeljenje za informisanje i informacione tehnologije