Izveštaj o troškovima grejanja – Oktobar 2015

Na Google Dokument linku možete pronaći izveštaj o troškovima grejanja nakon Oktobra 2015.
Naplata troškova biće u okviru računa za Novembar

Pozivam Vas da se upoznate sa detaljima naplate po utrošku. Na linku možete pronaći i dodatne informacije kako održavati grejna tela, kako uticati na troškove…