Plan tehničkog održavanja za mesec April 2016. godine

 • Uređivanje zelenih površina,
 • Šestomesečni pregledi svih pet ulaza:
  – protivpožarnih aparata,
  – Sistema protivpanične rasvete,
  – Ispitivanje i merenje pritiska i količine protoka vode u hidrantima,
  – Merenja instalacije za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja, sistem u funkciji,
  – sistema za dojavu ugljen monoksida,
  – sistema za dojavu požara,
 • Puštanje u rad dizel agregata,
 • Provera parametra sprinkler instaalcije,
 • Čišćenje garažnog prostora,
 • Mesečni servis lifta,
 • Menjanje pregorelih sijalica jednom sedmično,
 • Svakodnevno pražnjenje đubrijera,
 • Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljeno
 • Svakodnevno uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara,