Mesec: april 2016.

Uređivanje zelenih površina, Šestomesečni pregledi svih pet ulaza: – protivpožarnih aparata, – Sistema protivpanične rasvete, – Ispitivanje i merenje pritiska i količine protoka vode u hidrantima, – Merenja instalacije za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja, sistem u funkciji, – sistema …

Plan tehničkog održavanja za mesec April 2016. godine Read More »

Dolazak na poziv korisnika da lift u Generala Ljubomira Milića 4 ne radi i da u stanici –1 ne otvaraju se vrata lifa. Pregledom sklopova i instalacija konstatovano da se pomerila zabrava spoljašnjih vrata u stanici –1. Izvršeno štelovanje zabrave …

Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – Mart 2016. Read More »