Месец: август 2016.

Кошење траве, грабуљање и чишћење на зеленим површинама Тимочке диивзије 9 и 11, дана 01.07.2016.год. Кошење траве на зеленим површинама код Генерала Љубомира Милића 6, грабуљање и чишћење, дана 02.07.2016.год. Уклањање корова тримером са слободних паркинг места, дана 02.07.2016.год. Заливање

Уређивање зелених површина, Искључивање паник расвете ради пражњења паник лампи, Провера исправности осветљења у гаражним просторима, Чишћење гаражних простора, Пуштање у рад дизел агрегата, Провера рада ПП и ЦО централа, Провера параметра спринклер инсталације, Месечни сервис лифтова, Мењање прегорелих сијалица

Top