Подигнута су гаражна врата у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, након што је дошло до пуцања друге опруге, дана 03.08.2016.год. Извршено гитовање лима на крову зграде око димањака, лифт кућица, као и гитовање олука, Кошење траве на зеленим површинама, …

Извештај техничког одржавања зграде – Август 2016. Настави са читањем »

Уређивање зелених површина, Чишћење свих припадајућих сливника, Дезинсекција подрумских просторија у Тимочке дивизије 9 и Генерала Љубомира Милића 6, Чишћење симсова испод светларника, Провера исправности осветљења у гаражним просторима, Чишћење гаражних простора, Пуштање у рад дизел агрегата, Провера рада ПП …

План техничког одржавања за месец Септембар 2016. године Настави са читањем »