Skupština stanara 16. decembar 2016 – detalji dnevnog reda

Obaveštenje kao priprema za skupštinu stanara koja će se održati 16og decembra (petak) sa početkom u 20 časova – lokacija, garaža Generala Ljubomira Milića 2-4 (garažna vrata biće otvorena)

U nastavku možete pročitati detalje oko tačaka dnevnog reda. Molim da se upoznate sa istim kako bi bili efektivniji tokom sastanka i vreme iskoristili za kvalitetnu raspravu i glasanje.

1. Nedostajuća protivpožarna oprema po ulazima
Po zakonu smo obavezni imati ispravnu protiv požarnu opremu. U prethodnih par godina, nekoliko puta ulazi su bili pokradeni, a određena PP oprema odnešena, lopovi nisu pronađeni…
Zakon nalaže, kao i zdrav razum, da imamo neophodnu PP opremu (zlu ne trebalo) i trenutno nam fali (po ulazima):
Ulaz 1 (Timočke divizije 11) PP aparati S9A 7 komada, 9 creva i 9 mlaznica
Ulaz 2 (Timočke divizije 9) Potrebno je prebaciti creva, mlaznice i PP aparate iz podrumske prostorije po spratovima
Ulaz 3 (Gen. LJ. Milića 2) 7 creva, 4 mlaznice, 7 točkića za ventile
Ulaz 4 (Gen. LJ. Milića 4) 1 pp aparat S9A, 9 creva, 4 točkića, spojke na mlaznici 2 komada
Ulaz 5 (Gen. LJ. Milića 6) Potrebno je prebaciti creva i mlaznice iz sprinkler stanice po spratovima
Postoje 2 načina kako se možemo organizovati da kupimo nedostajuću opremu:
1. Potrebni su dobrovoljci koji žele raditi tender a zatim po lamelama skupiti pare za kupovinu opremu
2. Opremu kupiti preko firme CD Gile (kroz pojedinačne račune), stim da bi stanari plaćali samo trošak svog ulaza
Nakon donošenja odluke biće potrebno organizovati još jednu skupštinu jer u ovom trenutku nemamo jasnu sliku troška.
Napominjem da se pp oprema tretira kao obavezna i da predsednik ima mogućnost i bez odobrenja skupštine organizovati kupovinu opreme (a na osnovu zapisnika ovlašćene firme koja je konstatovala nedostatak) i zadužiti skupštinu/stanare a u slučaju da nije postojala drugačija opcija (odluka o kućnom redu u stambenim zgradama, (ZAKON O ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA („Sl. glasnik RS“, br. 44/95, 46/98, 1/2001 – odluka USRS, 101/2005 – dr. zakon, 27/2011 – odluka US i 88/2011), članovi 6 i 7, i naravno kaznene odredbe član 33).

2. Održavanje zgrade
Ugovor sa firmom CD Gile ističe u Aprilu 2017, gde je ugovorom utvrđeno da, ukoliko se ugovor ne otkaže 3 meseca pre isteka, isti će biti automatski produžen.
Na prvoj, konstutivnoj sednici, bili ste obavešteni ( a iste informacije i dalje stoje na sajtu zgrade) šta je sve potrebno održavati, u kom intervalu, i na koji način (da li to mogu raditi pojedinci, ili sertifikovana lica…). Tada smo imali 2 firme koje su mogle odgovoriti na potrebu, a u skladu sa zakonom (first facility, koji održava Belville, i CD Gile).
Ukoliko želimo da promenimo firmu (jer po zakonu moramo imati firmu koja održava zgradu ), potrebno je da se odluka donese do kraja Januara, praktično početkom Februara izdati napomenu firmi CD Gile da se prekida saradnja.
Da bismo ovo sproveli potrebni su dobrovoljci, zainteresovani da rade novi tender i/ili pregovaraju sa CD Gile.
Ukoliko odluku ne donesemo do kraja Januara, ugovor sa CD Gile bi bio automatski produžen naredne 2 godine

3. Zahtev vlasnika poslovnog prostora za postavljanje prijemne antene bežične mreže

Dobili smo zahtev jednog od komšija, vlasnik poslovnog prostora Delhaize, za postavljanje  antene radi prijema signala ethernet mreže (interna mreža firme).
U celosti prenosim kako bi instalacija izgledala:
Na krovu bi smo morali da utiplamo jednu cev, aluminijumsku, ne vecu od 40cm sa jednim omega nosačem, 2 x tipl 10 šraf. Kabl bi se ubacio pored izlaza na krov (kod štoka) već ima jedan kabl koji tuda prolazi, dolazi od nečije antene koja stoji na krovu, fiksirane za gromobransku traku. Na hodniku postoje Vertikale (metalne kanalice) kroz koje bi smo vuklii kabl do prizemlja , tj. do Maxija.
Sama antena je malih dimenzija i bezopasna za stanare, dok bi instalacija išla kroz postojeću infrastrukturu.
Na rastojanju od 20 cm od antene, nivo zračenja je 0.203 mW/cm2 što je 24.5 puta manje nego što je dozvoljeno u kontrolisanim uslovima, a pet puta manje nego što je dozvoljeno u nekontrolisanim uslovima.
Kako rastojanje od antene raste tako i nivo ozračenja značajno opada. Tako je na 50 cm, nivo zračenja 0.032 mW/cm2, na jedan metar je 0.008 mW/cm2 a na rastojanju od dva metra iznosi svega 0.0002 mW/cm2, što je 2.500 puta manje od dozvoljenog u kontrolisanom okruženju, a 500 puta manje od dozvoljenog u nekontrolisanim uslovima.
Napominjem da se na krovu već nalazi nečija antena Wifi prijemnik

4. Dodatna izolacija ispod stana br.3 u Generala LJ. Milića 2
U garaži ispod stana broj 3, G. LJ. Milića 2, nenamerno je pokrenut proces postavljanja dodatne izolacije tokom ove godine, a sve u svrhu dodatne toplotne i zvučne izolacije stana, budući da je pod bio hladan a buka od garažnih vrata nepodnošljiva. Proces je pokrenut od strane vlasnika stana, a komšija je spreman da uradi sve po propisima i nije bio upoznat sa propisima. Izvinjava se svima zbog pokrenutog procesa i uputio je molbu skupštini da se izda saglasnost za radove.
Takodje, budući da je garaža 1. zona protivpožarne bezbednosti, bilo kakvi materijali koji se u njoj koriste moraju zadovoljiti kriterijume za tu zonu. Jedini izolacioni materijal koji se može koristiti jeste kamena vuna (koja se inače nalazi duž hodnika u stepenišnom prostoru), stiropor/stirodur su sporogorući ali ipak zapaljivi materijali i ne mogu se koristiti u garažama/podrumskim prostorijama (isti moraju biti uklonjeni i zamenjeni kamenom vunom)
Komšija je spreman da uradi sve potrebne modifikacije, potrebna je saglasnost većine stanara

5. Akcija “Stepa reciklira”

“Živimo zajedno” – predstavlja udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju.
Udruženje pruža brojne i raznovrsne aktivnosti:psihosocijalnu, , vaspitno-obrazovnu, radno-okupacionu, pravnu i prijateljsku pomoć i podršku.
Udruženje ,,Živimo zajedno“ uz podršku Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine organizuje akciju ,,Stepa reciklira“ u kojoj će u svim zainteresovanim ulazima biti postavljene po tri kutije za odlaganje papira, plastičnih flaša i limenki. Kutije bi bile
postavljene na mestu koje mi odaberemo a recikleri bi po sadržaj kutija dolazili u dogovoreno vreme.
Udruženje je uputilo molbu skupštini da postavi reciklažne kutije u svaki od ulaza.

Dimenzije kutija:

Kutija za papir i karton Kutija za limenke
Visina 70 cm 74 cm
Dubina 30 cm 32 cm
Širina 38 cm 30 cm

*Napomena: Slike kutije za plastičnu ambalažu još uvek nisu nabavljene ali biće vrlo sličnih dimenzija kao i kutije za papir.
Sav prikupljeni novac od reciklaže bi išao u fond Udruženja i pomoć osobama sa smetnjama u razvoju

Tačke dnevnog reda samo za stanare Generala Ljubomira Milića 2,4,6
1. Beskontaktna brava

Ulazi 1 i 2, kao i dobar deo naselja, su uveli beskontaktne, elektronske brave, sa priveskom kao ključem (reaguje na odstojanju do 10 cm), ili preko šifre za ulazak u zgradu. Prednost je lakši ali i kontrolisani pristup ulazu za relativno mali novac. Cilindar i prethodna brava/ključ, ostaju kao mogućnost ulaska, ali se sama vrata modifikuju, tako da se postavi lajsna koja onemogućava da se vrata nasilno otvaraju šrafcigerom (način na koji su lopovi ulazili i krali pp opremu).
Cena ugradnje ovakvog uredjaja i modifikacije vrata je 154 evra sa PDVom po vratima/ulazu a uključuje jedan besplatan tag (privezak) po stanu za ulazak u zgradu. Svaki naredni tag je 150 dinara.
Po stanaru bi to bilo: ulazi 2 i 4 bi izašlo cca 600 dinara a za ulaz 6 713 dinara (svaki naredni tag bi se platio pojedinačno po stanu).
Ukoliko se složimo da se ide na ovu varijantnu pare bi morale da se skupe po ulazima i potrebni su dobrovoljci.

Tačke dnevnog reda samo za stanare Generala Ljubomira Milića 2,4
1. Garažno mesto br. 27 – moguće mesto za parking za bicikle

Navedeno garažno mesto zapravo zvanično i ne postoji, dok smo svi dobili tehnički opis zgrade kojim je definisan broj parking mesta kao i ostava u garaži (koja je upravo to mesto), gde niti u upotrebnoj dozvoli niti u prijavljenom broju mesta u Infostanu, ovo mesto postoji. Naknadnom proverom potvrdjeno je da je ovo zajednički prostor u okviru garaže a ne individualno parking mesto.
Članom 21, zakona o održavanju stambenih zgrada, kao i Odlukom o kućnom redu grada Beograda, članovi 7,8 itd, a u skladu sa članom 19 ( da se namena prostora ne menja), predlažemo da se modifikuje prostor za potrebe parkiranja bicikala, da se isti prostor ogradi rešetkom (mora rešetka a ne zid zbog protivpožarnih standarda), a stanari koji budu učestvovali u finansiranju iste dobiju ključ za korišćenje (idealno bi bilo da svi stanari učestvuju).
Potrebni su dobrovoljci koji će uraditi projekat i projektovani trošak ovakvog projekta, dok bi odluku o realizaciji doneli na naknadnoj skupštini

2. Parkiranje vozila i motora u garažnom prostoru

Parkiranje motornih vozila i motorcikala u garažnom prostoru zgrade u ul.Generala Ljubomira Milića 2 i 4 se ograničava upotrebom samo na vlasnike garažnih mesta i samo u okviru obeleženih parking mesta. Ukoliko neki od vlasnika ovlasti drugu osobu za korišćenje parking mesta dužan je da novog korisnika parking mesta obavesti da svoje vozilo-motocikl mora isključivo parkirati u okviru obeleženog parking mesta.

Tačka dnevnog reda samo za stanare Timočke divizije 9
1. Postavljanje česme u podrumskom nivou

Za potrebe čišćenja stepeništa u zgradi, plastični kanisteri se pune vodom sa česme izvedene u podrumskoj prostoriji koja je pod ključem. S obzirom da je u protekla 3 meseca došlo do otuđenja 2 kanistera, firma CD Gile je predložila da o svom trošku izvede postavljanje česme u podrumskom nivou izvan prostorije.