Mesec: januar 2017.

Čišćenje garažnog prostora, Provera ispravnosti osvetljenja u garažnom prostoru, Provera i čišćenje pripadajućih slivnika, Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, Pregled, čišćenje i odgušenje horizontalnih i vertikalnih oluka, Mesečna provera parametra sprinkler instalacije, Mesečna provera funkcionalnosti protivpožarne centrale …

Plan tehničkog održavanja za mesec Januar 2017. godine Read More »

Obavljeno štelovanje automata na ulaznim vratima u Generala Ljubomira Milića broj 4, dana 01.12.2016.god., Izvršen pregled separatora masti u garaži u Generala Ljubomira Milića broj 2 i 4, konstatovano da je ispravan i u funkciji, dana 02.12.2016.god., Obavljena zamena gumice …

Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – Decembar 2016. Read More »