Извршена годишња контрола исправности лифта у Тимочке дивизије 11, Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 28.02.2017.год. По позиву корисника да је лице заглављену у лифту у Генерала Љубомира Милића 6, лифт затечен у раду уз информацију присутних да су …

Извештај техничког одржавања зграде – Март 2017. Настави са читањем »

Уређивање зелених површина, Редован шестомесечни преглед противпожарних апарата, Редовно шестомесечно мерење притиска воде у хидрант систему, Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима, Редовно месечно чишћење и машинско прање гаражних простора, Редовна месечна провера исправности противпожарне централе, Редовна месечна провера …

План техничког одржавања за месец Април 2017. године Настави са читањем »