Tehnička dokumentacija – kalorimetri

Kompanija “Rarex” je angažovana da očitava utrošak toplotne energije i vrši raspodelu za našu zgradu.

Na osnovu notifikacije kompanije “Rarex” da je potrebno uraditi kalibraciju kalorimetara u zgradi, uputio sam zahtev da nam dostave:
– Tehničku dokumentaciju o uređajima dobijenu od proizvodjača, tj. distributera sa uputstvom za upotrebu na srpskom jeziku
– Garantni list uređaja po zgradama
– Sertifikat o usaglašenosti
– Uverenje o prvom pregledu i overi merila
– Tehničku dokumentaciju sa karakteristikama radio modula i frekvencijama opsega za daljinsko očitavanje podataka

Dostavljenu tehničku dokumentaciju možete preuzeti ovde.

Nastavljam sa radom na prikupljanju kompletne dokumentacije.