Izveštaj sa skupštine stambene zajednice održane 15og Decembar 2017

Poštovane komšije,

Na sastanku od 15og Decembra, prisustvovalo je 37 članova stambene zajednice, dok je 11 glasalo putem email-a.

Budući da kvorum nije ispunjen sastanak će se ponoviti u četvrtak 21og Decembar, sa početkom u 19 časova, na istom prostoru, garaža Generala Ljubomira Milića 2, sa istim dnevnim redom i pitanjima:

1. Način organizovanja stambene zajednice i izbor organa upravljanja:
Da li ste za organizovanje stambene zajednice:

a) Po ulazima ili
b) na nivou zgrade u celini

Da li ste za organizovanje stambene zajednice angažovanjem profesionalnog upravnika:

a) Moj Upravnik
b) Tatjana Struga

Da li ste lično zainteresovani za obavljanje poslova upravnika uz naknadu, i kolika bi ta naknada po Vama trebala da bude?

Podsećam da je za odluku dodele profesionalnog upravnika potrebna većina od 2/3 ukupnog broja stanara, tj. u našem slučaju od 175 stanara, potrebno je da imamo 117 glasova, dok je na prethodnoj skupštini bilo ukupno 48 glasova. Molim vas, iskoristite pravo elektronskog glasanja slanjem emaila na predsednistvo@skupstinastanara.in.rs , gde biste se prvo identifikovali (ime, prezime, adresa i broj stana, broj lične karte). To je doslovce 5 minuta vašeg vremena ali u slučaju da i sada ne izvučemo kvorum, imaćemo problem i možemo doći u situaciju da lokalna samouprava preuzme nadležnost i dodeli po njihovom stavu profesionalnog upravnika (samo isporuče račun).

Svi koji su bili prisutni, kao i oni koji su svoj glas dostavili putem email-a, moraju ponoviti glasanje za novu sednicu, tj ponovo poslati email.

Tok sastanka:

Stanari su upoznati sa dnevnim redom, kao i detaljima iz svake opcije.

O prvoj opciji, prve tačke dnevnog reda, stanari su većinski glasali za zadržavanje organizacije na nivou zgrade i to od ukupnog broj od 48 glasova, 39 (81%) je glasalo takvu organizaciju, dok je 9 bilo za organizaciju na nivou ulaza

Budući da ne postoji stanar koji je zainteresovan da bude upravnik (opcija 3, prve tačke dnevnog reda), po opciji 2, prve tačke dnevnog reda 32 (67%) stanara je glasalo za Moj Upravnik kao  budući profesionalni upravnik zgrade, dok je 16 glasalo za Tatjanu Strugar.

Raspravljalo se o trenutnoj situaciji sa firmom Tehnomer i Toplanama. Predočena je sitiuacija u kojoj je skupština uradila sve u skladu sa zakonima i na vreme, i da je ceo problem nastao u administraciji Toplana. Još jednom je pokazano da jednostavno institucije grada i republike, imaju problem sa prihvatanjem bilo kakvih izmena ili novih inicijativa, i da su po rešavanju ovih pitanja jako spori. Tehnomer će ispraviti račune retroaktivno čim se situacija reši (usmeno smo dobili odgovor da će to biti već od narednih računa).

Razmatrali su se i drugi problemi, ali je generalni dogovor da se svi dalji problemi rešavaju sa novim upravnikom, nakon izbora, jer zbog zakona, prvo je potrebno registrovati zajednicu i napraviti legitimitet.