План техничког одржавања за месец Фебруар 2018. године

  • Провера припадајућих шахти,
  • Пражњење паник лампи,
  • Подмазивање гаражних врата,
  • Преглед сепаратора масти
  • Годишња контрола исправности лифта у Тимочке дивизије 11 и Генерала Љубомира Милића 2 и 4,
  • Редовна месечна замена неисправних неонки, стартера, пригушница у гаражном простору,
  • Редовно месечно метлање и машинско прање гаражног простора,
  • Редован месечни преглед исправности ЦО и ПП централе,
  • Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата,
  • Редовна месечна провера параметра спринклер инсталације,
  • Редован месечни преглед водоводних инсталација,
  • Редован месечни преглед канализационих инсталација,
  • Редован месечни преглед хидрантских вертикала,
  • Редован месечни сервис лифта,
  • Редовна недељна замена прегорелих сијалица у улазу,
  • Свакодневно пражњење дјубријера,
  • Одржавање хигијене у улазу два пута седмично,
  • Уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара.