Reсenje SZ

Reсenje SZ

Решење о упису у Регистар стамбених заједница