Sednica Skupštine stambene zajednice 21.03.2018.

Poštovane komšinice i komšije,

Sazivam sednicu skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u Beogradu, koja će se održati dana 21.03.2018 godine , sa početkom u 19:00 časova. Mesto održavanja je Garaža Generala Ljubomira Milića 3 i 4, garažna vrata biće otvorena za ulaz vlasnika iz Timočke divizije 9,11.

Za sednicu skupštine stambene zajednice predlažem sledeći

Dnevni red:
1. Izveštaj upravnika o stanju za period od izbora 25.12.2017 do 23.03.2018 godine
2. Primedbe stanara na način očitavanja toplotne energije od strane „Technomera“
3. Predlog odluka stambene zajednice
4. Razno

Za predložene Odluke po tački 3 se može glasati i elektronski putem epoštom u slučaju da niste u mogućnosti da prisustvujete sednici skupštine stambene zajednice kao i pisanim izjavama van sednice. Odluke skupštine dobijene elektronskom poštom kao pisane izjave van sednice su punovažne.

O D L U K E

STAMBENE ZAJEDNICE u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Timočke divizije 9, 11 i Generala Ljubomira Milića 2, 4 i 6:

1. ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA UPRAVLJANJE

 • ODLUKA da se za potrebe rada organa stambene zajednice i to srazmerno broju svojih posebnih delova u odnosu na ukupan broj svih posebnih delova ODREĐUJE iznos od 252,00 RSD po stanu, poslovnom prostoru.
 • ODLUKA O NAKNADI ZA RAD upravnika stambene zajednice u mesečnom iznosu od 252,00 RSD (bruto) po stanu i poslovnom prostoru.

Naknada Upravniku u bruto iznosu se isplaćuje sa tekućeg računa stambene zajednice od iznosa koji se uplaćuje za rad organa stambene zajednice.

 • ODLUKA da se da saglasnost Aleksandru Nikoliću Timočke divizije 11 stan 28  da u ime stambene zajednice potpiše ugovor o isplati ugovorene naknade za rad upravnika.
 • ODLUKA skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice da UPRAVNIK raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa.
 • ODLUKA O IZRADI pečata stambene zajednice: „Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2, 4 i 6“ (ćirilicom)

2. NAČIN ODRŽAVANJA POSLOVNO-STAMBENE ZGRADE

 • ODLUKA DA SE UPRAVNIKU STAMBENE ZAJEDNICE poverava organizovanje poslova održavanja zgrade i njenih zajedničkih delova, a u skladu sa pozitivno pravnim propisima i proizvođačkim uputstvima za upotrebu ugrađenih uređaja i instalacije, samostalno ili preko ovlašćenih izvođača koje će birati prema slobodnom izboru i najboljoj proceni.
 • ODLUKA DA SVOJIM POTPISIMA stanari daju punomoćje Upravniku da sklapa i raskida ugovore u ime stambene zajednice, o održavanju zgrade i sa trećim licima, a u skladu sa Zakonom stanovanju i održavanju zgrade.
 • ODLUKA da upravnik potpiše novi ugovor o održavanju stambenog objekta sa CD GILE i to srazmerno broju svojih posebnih delova u odnosu na ukupan broj svih posebnih delova, za troškove radova tekućeg održavanja:

PAKET USLUGA „PREMIUM PAKET“  1-7

Vlasnici stanova i lokala 9 EUR/stan, lokal
Vlasnici garažnih mesta 2,54 EUR/garažno mesto

 • ODLUKA da se učešće u investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrade-rezervni fond vrši srazmerno učešću površine svojih posebnih delova u odnosu na zbir površina svih posebnih delova. Za troškove radova investicionog održavanja i unapređenja svojstva zgrade određuje se minimalni iznos od 5 RSD m2/stan, poslovni prostor i 5 RSD m2/garažno mesto.
 • ODLUKA da se za upravljanje stambenom zajednicom i investiciono održavanje i unapređenje svojstva zgrade-rezervni fond naplaćuje putem objedinjene uplatnice na tekući račun stambene zajednice koji će Upravnik obezbediti i dostavljati vlasnicima posebnih delova zgrade u poštanske sandučiće.
 • ODLUKA da se raskine ugovor sa firmom KONE d.o.o koji održava liftove u Timočke divizije 9, 11 i Generala Ljubomira Milića 6 sa kojima je sklopila ugovore predhodna Skupština stanara. Stanari su nezadovoljni uslugom ovog servisera i sklopiti ugovor sa firmom „BMPS“ d.o.o iz Beograda koja već održava liftove u Generala Ljubomira Milića 2 i 4 i time bi sve ulaze održavao jedan serviser o ovoj odluci obavestiti firmu CD GILE.
 • ODLUKA da upravnik preuzme nadležnost nad video nadzorom u svim ulazima uz pomoć lica koja su do sada kontrolisala video nadzor u Timočke divizije 9 Branislav Lončar i Generala Ljubomira Milića 6 Siniša Đokić.
 • ODLUKA da se izvrši opravka video nadzora u Generala Ljubomira Milića 2 i 4 a da upravnik sklopi ugovor za održavanje video nadzora za sve ulaze u kojima je postavljen video nadzor.

Materijal za sednicu skupštine stambene zajednice možete preuzeti ovde.

U Beogradu
14.03.2018 godine

Upravnik stambene zajednice
Nebojša Zdravković