Plan tehničkog održavanja za mesec April 2018. godine

 • Redovno šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima,
 • Redovan šestomesečni pregled protivpožarnih aparata,
 • Pregled separatora masti,
 • Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade,
 • Pregled, čišćenje, odugušenje horizontalnih i vertikalnih oluka,
 • Provera pripadajućih šahti,
 • Podmazivanje garažnih vrata,
 • Brisanje prašine sa vodovodnih i kanalizacionih cevi na plafonu garažnog prostora,
 • Okopavanje sadnica ( na parking mestima i na zelenim površinama ) i đubrenje,
 • Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
 • Redovno mesečno metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora,
 • Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
 • Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
 • Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
 • Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
 • Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
 • Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala,
 • Redovan mesečni servis lifta,
 • Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
 • Svakodnevno pražnjenje djubrijera,
 • Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično,
 • Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara.