Mesec: april 2018.

Redovno šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima, Redovan šestomesečni pregled protivpožarnih aparata, Pregled separatora masti, Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, Pregled, čišćenje, odugušenje horizontalnih i vertikalnih oluka, Provera pripadajućih šahti, Podmazivanje garažnih vrata, Brisanje prašine sa vodovodnih …

Plan tehničkog održavanja za mesec April 2018. godine Read More »

Štelovanje automata na ulaznim vratima u Generala Ljubomira Milića 4, dana 01.03.2018.god. Štelovanje vrata od zajedničke prostorije u Generala Ljubomira Milića 6, dana 01.03.2018.god. Izvršeno uklanjanje snega ispred ulaza, trotoara i posipanje kalcijum hlorida i natrijum hlorida,dana 01.03.2018.god. Izvršeno uklanjanje …

Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – Mart 2018 Read More »