Plan tehničkog održavanja za mesec Maj 2018. godine

 • Godišnja kontrola lifta od strane sertifikovanog tela,
 • Provera i čišćenje slivnika oko zgrade,
 • Provera i čišćenje slivnika u garažnom prostoru,
 • Pražnjenje panik lampi,
 • Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade,
 • Redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu požara,
 • Redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu ugljen monoksida,
 • Redovan šestomesečni pregled protivpaničnog osvetljenja,
 • Redovan šestomesečni pregled sprinkler sistema,
 • Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru,
 • Redovno mesečno metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora,
 • Redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale,
 • Redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata,
 • Redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije,
 • Redovan mesečni pregled vodovodnih instalacija,
 • Redovan mesečni pregled kanalizacionih instalacija,
 • Redovan mesečni pregled hidrantskih vertikala,
 • Redovan mesečni servis lifta,
 • Redovna nedeljna zamena pregorelih sijalica u ulazu,
 • Svakodnevno pražnjenje đubrijera,
 • Održavanje higijene u ulazu dva puta sedmično,
 • Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina, ispred ulaza i trotoara.