Zapisnik sa treće ponovljene sednice Skupštine stambene zajednice od 29.06.2018.

STAMBENA ZAJEDNICA
Ulica Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6
Beograd

Skupština stambene zajednice

 K

Sednica Treće ponovljene skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u Beogradu, održana dana 29.06.2018 godine, sa početkom u 19:30 časova.

Sednicu je sazvao i njom presedavao Nebojša Zdravković upravnik stambene zajednice Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6.

Na početku sednice Skupštine stambene zajednice predsedavajući konstatuje da u poslovno stambenoj zgradi Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6, ima ukupno 169 stana, 6 poslovnih prostora (175 posebnih delova) i da je zbog tri uzastopna ne pojavljivanja na sednici skupštine stambene zajednice nedostupno 49 vlasnika posebnih delova  zgrade i to:

Spisak nedostupnih stanara se nalazi u Zapisniku.

  • U skladu sa članom 43. stav 4. i 5 Zakona o stanovanju i održavanju zgrada

Predsedavajući konstatuje da od ukupno 126 dostupnih vlasnika posebnih delova zgrade, na Trećoj ponovljenoj skupštini učestvovalo 31 vlasnik ( 15 prisutno i 16 pismeno ) i da NIJE ISPUNJEN KVORUM za održavanje i rad (43 vlasnika smanjen kvorum ponovljena sednica,)

Sednica završena u 20:00 časova

Sastavni deo zapisnika su potpisi prisutnih članova posebnih delova, elektronsko izjašnjavanje i glasački listići.