Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – Decembar 2018

 • Izvršena zamena spoljašnjeg displeja na liftu na spratu -I, o trošku firme “CD Gile” (120EUR), u Timočke divizije 11, dana 06.12.2018.god.
 • Izvršena je isporuka i zamena čelične opruge spoljnih vrata na V spratu i spratu -I, lift u funkciji, o trošku firme “CD Gile” (30EUR), u Generala Ljubomira Milića 6, dana 06.12.2018.god.
 • Izvršeno podizanje ulaznih vrata, u Timočke divizije 11, dana 08.12.2018.god.
 • Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, zauzeta garažna mesta broj: 15,16,13,14,12,19,21, dana 11.12.2018.god.
 • Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, u Timočke divizije 11, zauzeta garažna mesta broj: 14,1,2,10,9,8,7, dana 13.12.2018.god.
 • Izvršeno uklanjanje snega ispred ulaza i trotoara, posipanje kalcijum hlorida i natrijum hlorida, dana 15.12.2018.god.
 • Izvršeno uklanjanje snega ispred ulaza i trotoara, posipanje kalcijum hlorida i natrijum hlorida, dana 17.12.2018.god.
 • Izvršeno je lomljenje leda i posipanje natrijum i kalcijum hlorida ispred zgrade, dana 18.12.2018.god.
 • Po prijavi dana 17.12.2018.god. da se lift prilikom kretanja zaljulja na III spratu, izvršen pregled instalacija na liftu i konstatovano da je zbog niske temperature i promaje iz garaže došlo do stezanja ulja po šinama što je otežalo kretanje klizača kabine. Izvršeno je ponovno podmazivanje šina i provera rada lifta, isti je u funkciji i radi pravilno, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 18.12.2018.god.
 • Izvršen je pregled zajedničkih kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 18.12.2018.god.
 • Izvršen je pregled zajedničkih vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 18.12.2018.god.
 • Izvršen je pregled hidrantskih vertikala, bez uočenih nedostataka, dana 18.12.2018.god.
 • Izvršen pregled pripadajućih šahti, bez uočenih nedostataka, dana 18.12.2018.god.
 • Posipanje natrijum i kalcijum hlorida ispred ulaza, dana 19.12.2018.god.
 • Naštelovana i podignuta ulazna vrata, u Timočke divizije 11, dana 19.12.2018.god.
 • Posipanje kalcijum hlorida ispred ulaza, dana 20.12.2018.god.
 • Izvršeno je podmazivanje garažnih vrata, u Timočke divizije 11, dana 25.12.2018.god.
 • Po prijavi da dugme na liftu za prizemlje ne radi, konstatovano da je potrebna zamena istog, u Timočke divizije 9, dana 25.12.2018.god.
 • Izvršena isporuka i montaža novog dugmeta na liftu na prizemlju, o trošku firme “CD Gile” (60EUR), u Timočke divizije 9, dana 26.12.2018.god.
 • Izvršeno je podmazivanje garažnih vrata, u Generala Ljuibomira Milića 2 i 4, dana 27.12.2018.god.
 • Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, dana 12.2018.god.
 • Izvršeno redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 12.2018.god.
 • Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 27.12.2018.god.
 • Izvršeno je postavljanje 8 protivpožarnih ormara i 8 protivpožarnih aparata po spratovima, u Generala Ljubomira Milića 2, dana 28.12.2018.god.
 • Izvršeno je postavljanje 8 protivpožarnih ormara i 8 protivpožarnih aparata po spratovima, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 28.12.2018.god.
 • Po prijavi da lift u Timočke diivizije 9 neće da krene sa poslednjeg sprata, konstatovano da je pukla opruga prilaznih vrata, potrebna je isporuka i zamene nove opruge, lift u funkciji, dana 30.12.2018.god.
 • Provera osvetljenja u garažnom prostoru, bez uočenih nedostataka, u Timočke divizije 11, dana 05.01.2019.god.
 • Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 8 neonki i 8 startera, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 05.01.2019.god.
 • Mesečni pregled i lifta,
 • Menjanje pregorelih sijalica jednom sedmično,
 • Svakodnevno pražnjenje đubrijera,
 • Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
 • Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina ispred ulaza i trotoara.