Izveštaj tehničkog održavanja zgrade – Februar 2019

 • Nakon prijave da curi na vodovodnoj cevi u podrumskoj ostavi, zamenjen je dupli nipl 6/4”, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 04.02.2019.god.
 • Izvršen redovan šestomesečni pregled protivpožarnih aparata, dana 04.02.2019.god.
 • Izvršeno redovno šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima, dana 04.02.2019.god.
 • Izvršen redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu požara, dana 04.02.2019.god.
 • Izvršen redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu ugljen monoksida, dana 04.02.2019.god.
 • Izvršen redovan šestomesečni pregled splinkler sistema, dana 04.02.2019.god.
 • Izvršena montaža UPS-a na liftu nakon servisiranja, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 06.02.2019.god.
 • Izvršen pregled oluka, horizontalni oluci su čisti, vertikalni oluci su oštećeni od strane stanara prilikom povezivanja creva od klime uređaja u oluk, dana 06.02.2019.god.
 • Po prijavi da je lift ostao van funkcije, isti je zatečen na VI spratu ispod nivoa, predkrajnji isključivač je loše odreagovao i zaustavio lift, predkrajnji je naštelovan, konstatovano da je potrebna zamena “predkrajnjeg gornjeg isključivača” lift vraćen u funkciji do njegove zamene, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 11.02.2019.god.
 • Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 10 neonki i 10 startera, u Generala Ljubomira Milića 10 i 12, dana 13.02.2019.god.
 • Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, u Timočke divizije 11, zauzeta garažna mesta broj: 1,2,7,10,11, dana 13.02.2019.god.
 • Izvršeno čišćenje garažnog prostora, brisanje prašine, uklanjanje paučine, metlanje i mašinsko pranje poda, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, zauzeta garažna mesta broj: 20,25,5,23,22,21,17,12, dana 13.02.2019.god.
 • Provera osvetljenja u garažnom prostoru, izvršena zamena 1 neonke i 1 startera, u Timočke divizije 11, dana 14.02.2019.god.
 • Izvršeno punjenje pp aparata i vraćanje istog na II spratu, o trošku firme “CD Gile”, u Generala Ljubomira Milića 4, dana 14.02.2019.god.
 • Izvršen je pregled zajedničkih kanalizacionih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 18.02.2019.god.
 • Izvršen je pregled zajedničkih vodovodnih instalacija, bez uočenih nedostataka, dana 18.02.2019.god.
 • Izvršen je pregled hidrantskih vertikala, bez uočenih nedostataka, dana 18.02.2019.god.
 • Izvršen je pregled pripadajućih šahti, bez uočenih nedostataka, dana 18.02.2019.god.
 • Izvršena zamena bravice na ormaru OP, u Timočke divizije 11, dana 21.02.2019.god.
 • Izvršena montaža “predkrajnjeg gornjeg isključivača na liftu”, isti je u funkciji, u Generala Ljubomira Milića 6, dana 21.02.2019.god.
 • Izvršena montaža UPS-a na liftu nakon servisiranja, u Timočke divizije 11, dana 21.02.2019.god.
 • Izvršena zamena aluminijumskog otpornika na komadnoj table lifta, o trošku firme “CD Gile” (7EUR), dana 21.02.2019.god.
 • Izvršena godišnja kontrola lifta od strane sertifikovanog tela, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 23.02.2019.god.
 • Izvršena zamena taster prekidača kod lifta u prizemlju, u Timočke divizije 11, dana 23.02.2019.god.
 • Izvršeno je podmazivanje garažnih vrata, u Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 25.02.2019.god.
 • Izvršena godišnja kontrola lifta od strane sertifikovanog tela, u Timočke divizije 11, dana 27.02.2019.god.
 • Izvršeno pražnjenje panik lampi,
 • Isključeno napajanje panik lampi, dana 28.02.2019.god.
 • Uključeno napajanje panik lampi, dana 01.03.2019.god.
 • Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti PP centrale, CO centrala van funkcije, u Timočke divizije 11, dana 03.2019.god.
 • Izvršen redovan mesečni pregled ispravnosti CO i PP centrale, u Generala Ljubomira Milića 2 i 4, dana 03.2019.god.
 • Izvršeno redovno mesečno puštanje u rad dizel agregata, dana 01.03.2019.god.
 • Izvršena redovna mesečna provera parametra sprinkler instalacije, dana 01.03.2019.god.
 • Mesečni pregled i lifta,
 • Menjanje pregorelih sijalica jednom sedmično,
 • Svakodnevno pražnjenje đubrijera,
 • Održavanje higijene u ulazu dva puta nedeljno,
 • Uklanjanje smeća sa parking mesta, zelenih površina ispred ulaza i trotoara.