Извршено је окопавање и посипање вештачког ђубрива ок осадница, дана 03.10.2017.год., Подигнут осигурач за степенишну расвету у ормару опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 2, дана 09.10.2017.год., Извршено је лепљење и фуговање сокле на петом спрату и лепљење и фуговање …

Извештај техничког одржавања зграде – Октобар 2017, Настави са читањем »

Извршена је замена цилиндра на противпожарним вратима (улаз у гаражу) у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 04.09.2017.год., Извршена је замена цилиндра на противпожарним вратима (улаз у гаражу) у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 04.09.2017.год., По позиву …

Извештај техничког одржавања зграде – Септембар 2017, Настави са читањем »

Извршена је поправка врата на хидранту на 5ом спрату у Генерала Љубомира Милића 2, дана 02.08.2017.год., Извршена је поправка врата на хидранту на 5ом спрату у Генерала Љубомира Милића 2, дана 02.08.2017.год., Подигнут осигурач у главном разводном ормару за стан …

Извештај техничког одржавања зграде – Август 2017. Настави са читањем »

Залепљена сокла испред улазних врата зграде у Тимочке дивизије 11, дана 01.07.2017.год., Залепљена сокла испред улазних врата зграде у Тимочке дивизије 11, дана 01.07.2017.год., Постављање 9 црева и 9 млазница у хидрант ормарима, а затим постављање катанца на ормаре у …

Извештај техничког одржавања зграде – Јул 2017. Настави са читањем »

Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење у Тимочке дивизије 11,  дана 01.06.2017.год., Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење у Тимочке дивизије 11,  дана 01.06.2017.год., Извршена испорука и замена спољашњег позива са дисплеја …

Извештај техничког одржавања зграде – Јун 2017. Настави са читањем »

Извршено је кошење зелених површина, грабуљање, сакупљање траве и чишћење, дана 03.05.2017.год., Извршен је преглед припадајућих шахти, без уочених недостатака, дана 06.05.2017.год., Извршен преглед сепаратора масти у Тимочке дивизије 11 и Генерала Љубомира Милића 2 и 4, нема потребе за …

Извештај техничког одржавања зграде – Мај 2017. Настави са читањем »

Извршена годишња контрола исправности лифта у Тимочке дивизије 11, Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 28.02.2017.год. По позиву корисника да је лице заглављену у лифту у Генерала Љубомира Милића 6, лифт затечен у раду уз информацију присутних да су …

Извештај техничког одржавања зграде – Март 2017. Настави са читањем »

Извршена замена гумице на вентилу за хидрантску инсталацију у шахту на адреси Љубомира Милића 6, дана 01.02.2017. год., По позиву корисника да не ради дисплеј спољног позива на 3ем спрату у Генерала Љубомира Милића 2, констатовано да је дисплеј неисправан и …

Извештај техничког одржавања зграде – Фебруар 2017. Настави са читањем »

Обављено уклањање снега испред улаза у зграду и гаражу, посипање калцијум хлорида, дана 03.01.2017.год., Обављено постављање точкића на 7 хидрант ормарића у Генерала Љубомира Милића број 2 о трошку фирме ЦД Гиле, дана 04.01.2017.год., Изласком на терен констатовано да је …

Извештај техничког одржавања зграде – Јануар 2017. Настави са читањем »

Обављено штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића број 4, дана 01.12.2016.год., Извршен преглед сепаратора масти у гаражи у Генерала Љубомира Милића број 2 и 4, констатовано да је исправан и у функцији, дана 02.12.2016.год., Обављена замена гумице …

Извештај техничког одржавања зграде – Децембар 2016. Настави са читањем »