Kategorija: Obaveštenja

U delu internet prezentacije koji obuhvata pravna akta, postavljeni su sledeći dokumenti: Pravila zaštite od požara Stambene zajednica Timočke divizije 9 i 11 i Generala Ljubomira Milića 2, 4 i 6 Uputstvo o PP zaštiti Uputstvo za PP aparat S9A …

Pravila zaštite od požara Read More »

Ugovori za očitavanje toplotne energije potpisani po odluci Skupštine stambene zajednice sa firmom Rarex mogu se preuzeti sa: – za ulaze Timočke divizije 9 i 11 – za ulaze Generala Ljubomira Milića 2, 4 i 6

STAMBENA ZAJEDNICA Ulica Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 Beograd Skupština stambene zajednice Z  A  P  I  S  N  I  K Prva elektronska sednica skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u …

Zapisnik sa prve elektronske sednice Skupštine stambene zajednice (vlasnici garažnih mesta u Generala Ljubomira Milića 2 i 4) Read More »

STAMBENA ZAJEDNICA Ulica Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 Beograd Skupština stambene zajednice Z  A  P  I  S  N  I  K Prva elektronska sednica skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u …

Zapisnik sa prve elektronske sednice Skupštine stambene zajednice (vlasnici garažnih mesta u Timočke divizije 11) Read More »

STAMBENA ZAJEDNICA Ulica Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 Beograd Skupština stambene zajednice  Z  A  P  I  S  N  I  K Sednica Četvrte ponovljene skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u …

Zapisnik sa četvrte ponovljene sednice Skupštine stambene zajednice od 24.06.2019. Read More »

Odluku možete preuzeti ovde.

STAMBENA ZAJEDNICA Ulica Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 Beograd Skupština stambene zajednice  Z  A  P  I  S  N  I  K Sednica Treće ponovljene skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u …

Zapisnik sa treće ponovljene sednice Skupštine stambene zajednice od 29.06.2018. Read More »

Sazivam treću ponovljenu sednicu skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u Beogradu, koja će se održati dana 29.06.2018 godine, sa početkom u 19:30 časova. Mesto održavanja je ispred garaža Generala Ljubomira Milića 3 …

Sednica Skupštine stambene zajednice 29.06.2018. Read More »

STAMBENA ZAJEDNICA Ulica Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 Beograd Skupština stambene zajednice Z  A  P  I  S  N  I  K Sednica Treće skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u Beogradu, …

Zapisnik sa sednice Skupštine stambene zajednice od 30.05.2018. Read More »

Sazivam sednicu skupštine stambene zajednice u ul. Timočke divizije 9,11 i Generala Ljubomira Milića 2,4,6 u Beogradu, koja će se održati dana 30.05.2018 godine , sa početkom u 20:00 časova. Mesto održavanja je ispred garaža Generala Ljubomira Milića 3 i …

Sednica Skupštine stambene zajednice 30.05.2018. Read More »