Kategorija: Planovi

Podmazivanje garažnih vrata, Pregled pripadajućih šahti, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru, Redovno mesečno metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, Redovno mesečno metlanje poda, uklanjanje paučine i zamena sijalica u zajedničkom delu podrumske ostave, u (Timočke …

Plan tehničkog održavanja za mesec Decembar 2018. godine Read More »

Brisanje prašine u garažnom prostoru sa vodovodnih i kanalizacionih cevi, Pražnjenje panik lampi, Brisanje garažnih vrata, Čišćenje slivnika u garaži, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru, Redovno mesečno metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, Redovno mesečno …

Plan tehničkog održavanja za mesec Novembar 2018. godine Read More »

Brisanje prašine u garažnom prostoru sa vodovodnih i kanalizacionih cevi, Pregled separatora masti, Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, Pregled i odgušenje horizontalnih i vertikalnih oluka, Podmazivanje garažnih vrata, Pregled i čišćenje slivnika, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, …

Plan tehničkog održavanja za mesec Oktobar 2018. godine Read More »

Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade, Uklanjanje korova i okopavanje sadnica sa zelenih povrsina i parking mesta, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru, Redovno mesečno metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, Redovno …

Plan tehničkog održavanja za mesec Septembar 2018. godine Read More »

Pregled separatora masti (Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Podmazivanje garažnih vrata, (Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Provera pripadajući šahti, Pražnjenje panik lampi, Pregled i čišćenje slivnika, Brisanje garažnih vrata, Pregled, čišćenje i odgušenje horizontalnih i vertikalnih …

Plan tehničkog održavanja za mesec Avgust 2018. godine Read More »

Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade, Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, Pregled, čišćenje i odgušavanje horizontalnih i vertikalnih oluka, Brisanje garažnih vrata (Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4,) Redovna mesečna zamena neispravnih …

Plan tehničkog održavanja za mesec Jul 2018. godine Read More »

Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade, Podmazivanje garažnih vrata ( Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Provera pripadajući šahti Pregled separatora masti ( Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Provera i čišćenje slivnika u …

Plan tehničkog održavanja za mesec Jun 2018. godine Read More »

Godišnja kontrola lifta od strane sertifikovanog tela, Provera i čišćenje slivnika oko zgrade, Provera i čišćenje slivnika u garažnom prostoru, Pražnjenje panik lampi, Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade, Redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu požara, …

Plan tehničkog održavanja za mesec Maj 2018. godine Read More »

Redovno šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima, Redovan šestomesečni pregled protivpožarnih aparata, Pregled separatora masti, Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, Pregled, čišćenje, odugušenje horizontalnih i vertikalnih oluka, Provera pripadajućih šahti, Podmazivanje garažnih vrata, Brisanje prašine sa vodovodnih …

Plan tehničkog održavanja za mesec April 2018. godine Read More »

Dezinsekcija i deratizacija, Provera i čišćenje slivnika, Pregled oštećenja na cevovodima u hodnicima i zajedničkim prostorijama, Okopavanje sadnica ( na parking mestima i na zelenim površinama ) i đubrenje, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru, Redovno …

Plan tehničkog održavanja za mesec Mart 2018. godine Read More »