Kategorija: Planovi

Brisanje prašine u garažnom prostoru sa vodovodnih i kanalizacionih cevi, Pražnjenje panik lampi, Brisanje garažnih vrata, Čišćenje slivnika u garaži, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru, Redovno mesečno metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, Redovno mesečno

Brisanje prašine u garažnom prostoru sa vodovodnih i kanalizacionih cevi, Pregled separatora masti, Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, Pregled i odgušenje horizontalnih i vertikalnih oluka, Podmazivanje garažnih vrata, Pregled i čišćenje slivnika, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki,

Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade, Uklanjanje korova i okopavanje sadnica sa zelenih povrsina i parking mesta, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru, Redovno mesečno metlanje i mašinsko pranje garažnog prostora, Redovno

Pregled separatora masti (Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Podmazivanje garažnih vrata, (Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Provera pripadajući šahti, Pražnjenje panik lampi, Pregled i čišćenje slivnika, Brisanje garažnih vrata, Pregled, čišćenje i odgušenje horizontalnih i vertikalnih

Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade, Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, Pregled, čišćenje i odgušavanje horizontalnih i vertikalnih oluka, Brisanje garažnih vrata (Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4,) Redovna mesečna zamena neispravnih

Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade, Podmazivanje garažnih vrata ( Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Provera pripadajući šahti Pregled separatora masti ( Timočke divizije 11, Generala Ljubomira Milića 2,4) Provera i čišćenje slivnika u

Godišnja kontrola lifta od strane sertifikovanog tela, Provera i čišćenje slivnika oko zgrade, Provera i čišćenje slivnika u garažnom prostoru, Pražnjenje panik lampi, Uklanjanje korova sa parking mesta i behaton ploča oko zgrade, Redovan šestomesečni pregled sistema za dojavu požara,

Redovno šestomesečno merenje pritiska vode u hidrantima, Redovan šestomesečni pregled protivpožarnih aparata, Pregled separatora masti, Pregled oštećenja na ogradama i rukohvatima ispred zgrade, Pregled, čišćenje, odugušenje horizontalnih i vertikalnih oluka, Provera pripadajućih šahti, Podmazivanje garažnih vrata, Brisanje prašine sa vodovodnih

Dezinsekcija i deratizacija, Provera i čišćenje slivnika, Pregled oštećenja na cevovodima u hodnicima i zajedničkim prostorijama, Okopavanje sadnica ( na parking mestima i na zelenim površinama ) i đubrenje, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru, Redovno

Provera pripadajućih šahti, Pražnjenje panik lampi, Podmazivanje garažnih vrata, Pregled separatora masti Godišnja kontrola ispravnosti lifta u Timočke divizije 11 i Generala Ljubomira Milića 2 i 4, Redovna mesečna zamena neispravnih neonki, startera, prigušnica u garažnom prostoru, Redovno mesečno metlanje

Top