Уређивање зелених површина, Уређивање зелених површина, Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима, Редовно месечно чишћење и машинско прање гаражних простора, Редовна месечна провера исправности противпожарне централе, Редовна месечна провера исправности ЦО централа, Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, …

План техничког одржавања за месец Јули 2017. године Настави са читањем »

Уређивање зелених површина, Уређивање зелених површина, Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима, Редовно месечно чишћење и машинско прање гаражних простора, Редовна месечна провера исправности противпожарне централе, Редовна месечна провера исправности ЦО централа, Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, …

План техничког одржавања за месец Јун 2017. године Настави са читањем »

Извршено је постављање заштитне гуме око стакла на улазним вратима у Тимочке дивизије 11, дана 03.04.2017.год., По позиву корисника да лифт у Генерала Љубомира Милића 4 прави проблем при раду у -И станици, при провери констатовано да је дошло до …

План техничког одржавања за месец Мај 2017. године Настави са читањем »

Уређивање зелених површина, Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима, Редовно месечно чишћење и машинско прање гаражних простора, Редовна месечна провера исправности противпожарне централе, Редовна месечна провера исправности ЦО централа, Редовно месечно пуштање у рад дизел агрегата, Редовна месечна провера …

Извештај техничког одржавања зграде – Април 2017. Настави са читањем »

Уређивање зелених површина, Редован шестомесечни преглед противпожарних апарата, Редовно шестомесечно мерење притиска воде у хидрант систему, Редовна месечна провера осветљења у гаражним просторима, Редовно месечно чишћење и машинско прање гаражних простора, Редовна месечна провера исправности противпожарне централе, Редовна месечна провера …

План техничког одржавања за месец Април 2017. године Настави са читањем »

Месечни преглед ЦО централа и ПП централе, Месечно пуштање у рад дизел агрегата, Месечна провера параметра спринклер инсталације, Месечни преглед водоводних инсталација, Месечни преглед канализационих инсталација, Месечни преглед хидрантских вертикала, Вршење дезинсекције у гаражном просотру, Преглед оштећења на цевоводима у …

План техничког одржавања за месец Март 2017. године Настави са читањем »

Чишћење гаражних простора, Провера исправности осветљења у гаражним просторима, Подмазивање гаражних сегментних врата, Посипање органског ђубрива по зеленим површинама, Пражњење паник лампи, Преглед сепаратора масти, Месечна провера параметра спринклер инсталације, Месечна провера функционалности противпожарне централе и ЦО централе, Месечно пуштање …

План техничког одржавања за месец Фебруар 2017. године Настави са читањем »

Чишћење гаражног простора, Провера исправности осветљења у гаражном простору, Провера и чишћење припадајућих сливника, Преглед оштећења на оградама и рукохватима испред зграде, Преглед, чишћење и одгушење хоризонталних и вертикалних олука, Месечна провера параметра спринклер инсталације, Месечна провера функционалности противпожарне централе …

План техничког одржавања за месец Јануар 2017. године Настави са читањем »

Уређивање зелених површина, Чишћење гаражног простора, Провера исправности осветљења у гаражном простору, Преглед сепаратора масти, Подмазивање гаражних врата, Месечна провера параметра спринклер инсталације, Месечна провера функционалности противпожарне централе и ЦО централе, Месечно пуштање у рад дизел агрегата, Провера припадајућих шахти, …

План техничког одржавања за месец Децембар 2016. године Настави са читањем »

Уређивање зелених површина, Чишћење гаражног простора, Провера исправности осветљења у гаражном простору, Преглед сепаратора масти, Месечна провера параметра спринклер инсталације, Месечна провера функционалности противпожарне централе и ЦО централе, Месечно пуштање у рад дизел агрегата, Шестомесечна функционална проба спринклер инсталација од …

План техничког одржавања за месец Новембар 2016. године Настави са читањем »