Reklamacije

images

Reklamacije po pitanju tehničkog održavanja zgrade možete prijaviti :

  1. Telefonskim putem – korisnički centar CD Gile 00-24 č
    011/630-0574
    061/1939-744
  2. Elektronskim putem :
    1. office@gile.rs