Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Април 2015.

ИЗВЕШТАЈ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ОЗНАКЕ 4Е ЗА АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ

 • Подизање и учвршћивање клупе на зеленој површини иза зграде
 • Подешен аутомат за затварање првих и других улазних врата од зграде у улици Тимочке дивизије бр. 11
 • Подешен аутомат за затварање на противпожарним вратима у улици Тимочке дивизије бр. 11
 • Постављање поклопца на ђубријеру између Тимочке дивизије 9 и 11
 • Редован преглед противпожарне централе
 • Редован преглед противпожарних апарата
 • Редован преглед сисема за детекцију угљен моноксида (ЦО)
 • Редован преглед паник светиљки
 • Редован преглед спринклер инсталације за гашење пожара
 • Редован преглед дизел агрегата, дана 20.04.2015. год.
 • Покошена трава иза зграде, дана 22.04.2015. год.
 • Урађен месечни сервис свих лифтова
 • Поправка тастера расвета у приземљу зграде у улици Тимочке дивизије 11, дана 22.04.2015.год.
 • Покошена трава испред зграде, 23.04.2015. год.
 • Чишћење гаражног простора у згради у улици Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6, дана 24.04.2015. год.
 • Штеловање свих улазних врата од зграде, дана 28.04.2015. год.
 • Окопавање земље око биљака на зеленој површини и посипање прехране, дана 29.04.2015. год.
 • Поправљање браве на противпожарним вратима у згради Генерала Љубомира Милића 4, дана 29.04.2015. год.
 • Чишћење гаражног простора у згради у улици Тимочке дивизије 9 и 11, дана 30.04.2015. год.
 • Уклоњен је песак, шут и фолија испред гаражних врата у улици Генерала Љубомира Милића 2, 4 и 6
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично
 • Свакодневно пражњење ђубријера
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено