Скочи на садржај

Обавештења

Записник са шесте седнице Скупштине стамбене заједнице

З  А  П  И  С  Н  И  К Шеста седница  скупштине стамбене заједнице у ул. Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 у Београду,… Прочитај више »Записник са шесте седнице Скупштине стамбене заједнице

Записник са пете електронске седнице Скупштине стамбене заједнице

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 Београд Скупштина стамбене заједнице З  А  П  И  С  Н  И  К Пета седница … Прочитај више »Записник са пете електронске седнице Скупштине стамбене заједнице

Анекс уговора за очитавање топлотне енергије

Са фирмом Rarex потписан је Анекс уговора у коме је уговорено смањење корекционог фактора за расподелу заједничке потрошње и то са 10% на 5%. Анексе… Прочитај више »Анекс уговора за очитавање топлотне енергије

Правила заштите од пожара

У делу интернет презентације који обухвата правна акта, постављени су следећи документи: Правила заштите од пожара Стамбене заједница Тимочке дивизије 9 и 11 и Генерала… Прочитај више »Правила заштите од пожара

Уговори за очитавање топлотне енергије

Уговори за очитавање топлотне енергије потписани по одлуци Скупштине стамбене заједнице са фирмом Rarex могу се преузети са: – за улазе Тимочке дивизије 9 и… Прочитај више »Уговори за очитавање топлотне енергије

Записник са прве електронске седнице Скупштине стамбене заједнице (власници гаражних места у Тимочке дивизије 11)

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 Београд Скупштина стамбене заједнице З  А  П  И  С  Н  И  К Прва електронска… Прочитај више »Записник са прве електронске седнице Скупштине стамбене заједнице (власници гаражних места у Тимочке дивизије 11)

Записник са четврте поновљене седнице Скупштине стамбене заједнице од 24.06.2019.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 Београд Скупштина стамбене заједнице  З  А  П  И  С  Н  И  К Седница Четврте… Прочитај више »Записник са четврте поновљене седнице Скупштине стамбене заједнице од 24.06.2019.

Записник са треће поновљене седнице Скупштине стамбене заједнице од 29.06.2018.

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА Улица Тимочке дивизије 9,11 и Генерала Љубомира Милића 2,4,6 Београд Скупштина стамбене заједнице  З  А  П  И  С  Н  И  К Седница Треће… Прочитај више »Записник са треће поновљене седнице Скупштине стамбене заједнице од 29.06.2018.