Скочи на садржај

Новости

Решење о упису у Регистар стамбених заједница, 2022 година

Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за стамбене послове ГО Вождовац, донело је Решење о упису наше стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница. Решење… Прочитај више »Решење о упису у Регистар стамбених заједница, 2022 година

Достава података власника станова

Формулар који сте добили или преузели са сајта овде је сачињен на основу Закона о становању и одржавању зграда и мишљења Повереника за информације од јавног… Прочитај више »Достава података власника станова

Решење о упису у Регистар стамбених заједница

Одељење за комунално-грађевинске и стамбене послове, Одсек за стамбене послове ГО Вождовац, донело је Решење о упису наше стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница. Решење… Прочитај више »Решење о упису у Регистар стамбених заједница

Уговор о испоруци топлотне енергије са БеоЕлектранама

Након вишемесечних разговора (благо речено) уговор са БеоЕлектранама је најзад потписан, као предуслов за реализацију уговора са Техномером око очитавања калориметара и реализације наплате грејања… Прочитај више »Уговор о испоруци топлотне енергије са БеоЕлектранама

Техничка документација – калориметри

Компанија “Rarex” је ангажована да очитава утрошак топлотне енергије и врши расподелу за нашу зграду. На основу нотификације компаније “Rarex” да је потребно урадити калибрацију… Прочитај више »Техничка документација – калориметри

Закон о становању и одржавању зграда

Указом председника Републике Србије, 23. децембра 2016., званично је проглашен закон о становању и одржавању зграда важећим. Сам закон можете погледате на следећем линку. Закон… Прочитај више »Закон о становању и одржавању зграда

Укњижба стана: потреба или предност. Да ли можемо и како укњижити стан?

Често се међу станарима поставља питање укњижбе непокретности (посебног дела непокретности), да ли је она већ урађена приликом обраде кредита, зашто и радити уопште… Одговор… Прочитај више »Укњижба стана: потреба или предност. Да ли можемо и како укњижити стан?