Скочи на садржај

Извештај са скупштине станара ламеле 1 (Тимочке дивизије бр. 11)

Састанак је организован 19ог Маја са почетком у 19:30, са сврхом упознавања станара са новонасталим променама у организацији скупштине, одржавању зграде као и прикупљању свих критика, рекламација и примедби до сада примећених у том улазу. План је имати исти приступ за све ламеле у наредном периоду

Све примедбе су евидентиране у бази којој ће ускоро имати приступ сви станари, док је извештај електронски комунициран станарима ламеле.

Председник скупштине
Владимир Вићовац