Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Maj 2015.

Уређивање зеленила

ИЗВЕШТАЈ ТЕХНИЧКОГ ОДРЖАВАЊА ЗГРАДЕ ОЗНАКЕ 4Е ЗА MAJ 2015. ГОДИНЕ

 • Посипање прехране (минерално дјубриво-Кан) на зеленим површинама око зграде, дана 01.05.2015. год.
 • Постављање поклопца на ђубријару између улаза Тимочке дивизије 9 и 11, о трошку фирме „ЦД Гиле“, дана 05.05.2015. год.
 • Кошење траве око зграде на свим зеленим површинама, дана 07.05.2015. год.
 • Замењена бравица на ормару опште потрошње елетричне енергије у улазу Г. Љубомира Милића 4, дана 12.05.2015. год.
 • Замењен аутомат на вратима из степеништа ка гаражи у улазу Г. Љубомира Милића 4, дана 12.05.2015. год.
 • Подешена врата из улаза ка степеништу зграде у улазу Г. Љубомира Милића 4, дана 12.05.2015. год.
 • Замена сонде у лифту о трошку фирме ЦД ГИЛЕ д.о.о.Извучено точионо место у подруму, дана 15.05.2015. год.
 • Контрола спринклер инсталације, дана 15.05.2015. год.
 • Дератизација, дана 19.05.2015.год.
 • Одношење џакова са шутом са противпожарног пута,дана 20.05.2015.год., из ламеле 5
 • Чишћење гаражних роло врата, дана 20.05.2015.год.
 • Посипање дјубрива по зеленим површинама, дана 23.05.2015.год.
 • Постављена славина на точионо место, дана 25.05.2015.год.
 • Чишћење сливника око зграде
 • Поправка аутомата на противпожарним вратима у улазу Г. Љубомира Милић 2, дана 26.05.2015.год.
 • Поправка доњих противпожарних врата у улазу Тимочке дивизије 11
 • Подмазивање роло врата гаражног простора зграде у улици Тимочке дивизије 9 и 11, дана 26.05.2015.год.
 • Постављене 42 нове неонке и замењена 45 стартера у оба гаражна простора
 • Машинско чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, 29.05.2015.год.
 • Поправљен поклопац на дјубријери испред улаза Тимочке дивизије 11, замењена матица, дана 30.05.2015.год.
 • Месечни преглед лифта
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично
 • Свакодневно пражњење дјубријера
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељеноБеоград, 04.06.2015.год.