Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Јун 2015 године

 • Састанак овлашћених адвокатских агенција са Грађевинском дирекцијом Србије у циљу последњег покушаја договора око решавања неотклоњених рекламација, пре подизања тужбе
 • Кошење и прехрана зелених површина
 • Довести у стање исправности систем за дојаву пожара
 • Поправка паник лампи
 • Испитивање притиска воде у преосталим хидрантима
 • Испитивање преосталих противпожарних апарата
 • Провера исправности видео надзора у улазу Тимочке дивизије 11
 • Уређење агрегатне станице. Постављање полица
 • Месечни преглед лифта
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично
 • Свакодневно пражњење дјубријера
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Малтерисање мање зелене површине између ламела 3 и 4, ради спречавања продора влаге у гаражни простор