Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јун 2015.

 • Постављање поклопца на ђубријару између улаза Тимочке дивизије 9  дана 08.06.2015. год.
 • Кошење траве око зграде на свим зеленим површинама, дана 01.06.2015. год.
 • Монтажа полица у просторији са дизел агрегатом, дана 06.06.2015. год.
 • Систем аларма противпожарне централе стављен у функционално стање након 3 године неисправности, дана 05.06.2015.
 • Чишћење гаражног простора зграде у улици Тимочке дивизије 11, дана 11.06.2015.
 • Кошење траве иза зграде, дана 13.6.2015.
 • Постављање кука ради чишћења светларника са спољашње стране у улазима Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 20.06.2015.
 • Постављена два граничника на улазним вратима зграде Тимочке дивизије 11, дана 19.06.2015.
 • Одржан састанак у просторима Грађевинске Дирекције Србије по питању отклањања недостатакана згради, на основу урађеног техничког извештаја и предатих рекламација, дана 23.06.2015.
 • Опрани светларници са спољне стране у улазу Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 27.06.2015.
 • Припрема земље за бетонирање испред улаза у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 30.06.2015.
 • Чишћење гаражног простора Тимочке дивизије 11, дана 30.06.2015.
 • Месечни преглед лифта
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично
 • Свакодневно пражњење дјубријера
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељно