Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Јул 2015.

 • Ресетовање ДВР-а, дана 01.07.2015.год.
 • Постављање полица у агрегатној станици, завршено дана 01.07.2015.год.
 • Кошење траве и уређивање свих зелених површина око зграде, дана 03.07.2015.год.
 • Замењена два стартера и једна неонка у гаражном простору зграде Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 07.07.2015.год.
 • Штеловање гаражних врата Тимочке дивизије 9 и 11,дана 07.07.2015.год.
 • Окопавање сливника испред зграде у у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 08.07.2015.год.
 • Припрема зида за постављање изолације испред злаза у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 09.07.2015.год.
 • Скраћивање лајсне на улазним вратима у Тимочке дивизије 11, дана 08.07.2015.год.
 • Чишћење тротоара и паркинг места испред и преко пута улаза у Тимочке дивизије 9 и 11, дана 11.07.2015.год.
 • Заливање садница испред и прекопута улаза у Тимочке дивизије 9 и 11, дана 11.07.2015.год.
 • Наношење изолације на спољашњи зид испред Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 11.07.2015.год.
 • Равњање земље испред улаза Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 14.07.2015.год.
 • Чишћење паркинг места и заливање садница испред улаза Тимочке дивизије 9 и 11, дана 14.07.2015.
 • Мењање халогене сијалице на аутоматском светлу у гаражном простору. Кабл у прекиду, Тимочке дивизије 9 и 11, дана 17.07.2015.год.
 • Шаловање бетонске стазе испред улаза Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 18.07.2015.год.
 • Замена 5 неонки и 5 стартера у гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 18.07.2015.год.
 • Заливање свих садница око зграде, дана 19.07.2015.год.
 • Заливање зелених површина иза зграде и заливање садница, дана 20.07.2015.год.
 • Кошење траве иза зграде, дана 21.07.2015.год.
 • Инсталација изведена за аутоматско светло у гаражном простору у Тимочке дивизије 9 и 11. Светло подешено, дана 22.07.2015.год.
 • Чишћење оба гаражног простора, обрисани хидранти, гаражна врата, очишћене канализационе и водоводне цеви, укоњена паучина, и очишћени вентилациони отвори, као и детектори дима у , дана 22.07.2015.год.
 • Замењен позивини тастер н алифту у Тимочке дивизије 11, дана 23.07.2015.год.
 • Због забране коришћења заједничке струје у улазу Тимочке дивизије 11, од стране једног комшије, извучена је струја у гаражном простору ради чишћења исте ( потрошња при чишћењу целе гараже је 1 КW),дана 23.07.2015.год.
 • Бетонирање стазе испред улаза Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 23.07.2015.год.
 • Крпљење шлицева, скидање оплате, чишћење решетки и заливање бетона испред зграде Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 25.07.2015.год.
 • Урађен годишњи преглед лифта у Генерала Љубомира Милића, дана 28.07.2015.год.
 • Урађена репарација цилиндра на улазним вратима зграде, дана 28.07.2015.год.
 • Чишћење сливника испред Тимочке дивизије 11, дана 28.07.2015.год.
 • Чишћење стаза и зелених површина око целе зграде, чупање корова и чишћење решетки испред улаза и чишћење сливника, дана 29.07.2015.год.
 • Подешавање аутомата и подмазивање шарки на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 29.07.2015.год.
 • Посипање земље (хумус) код новобетониране стазе испред улаза Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 30.07.2015.год.
 • Кошење траве иза улаза Тимочке дивизије 9 и 11, дана 01.08.2015.год.
 • Затварње рупе на спољњем зиду зграде код степеница, стиропором и лепком са мрежицом испред улаза Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 01.08.2015.год.
 • Заливање садница, дана 02.08.2015.год.
 • Месечни сервис лифта
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично
 • Свакодневно пражњење дјубријера
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
  Напомена: Због ступања на снагу црвног метеоаларма, били смо спречени да вршимо заливање зелених површина у периоду од 18.07.2015. до 25.07.2015.год. Хвала на разумевању.

  Београд, 10.08.2015.год.