Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Август 2015.

 • Припрема за кречење улаза у Тимочке дивизије 11, стављање испуне и банџ траке, започето дана 04.08.2015.год.
 • Репарација цилиндра улазних врата улаза Генерала Љубомира Милића , дана 07.08.2015.год.
 • Затварање рупе у зиду гипсаном плочом у ходнику и бандажирање у Тимочке дивизије 11, дана 08.08.2015.год.
 • Затварање рупа у зиду изнад електро ормара гипсаном плочом у Тимочке дивизије 9, дана 08.08.2015.год.
 • Постављање плочице која је недостајала на цокли испред улазних врата у Тимочке дивизије 9, дана 08.08.2015.год.
 • Наношење лепка на део зида који није био обрађен испред улаза у Генерала Љубомира Милића 6, дана 08.08.2015.год.
 • Кошење траве испред улаза у Тимочке дивизије 9 и 11, дана 11.08.2015.
 • Уклањање корова са паркинг места и око садница испред Тимочке дивизије 9 и 11, дана 11.08.2015.
 • Чупање корова око садница
 • Чишћење паркинг места, чупање корова и сакупљање пикаваца и смећа, дана 12.08.2015.год.
 • Урађена дератизација, постављен отров у оба гаражна простора зграде, дана 12.08.2015.год.
 • Намештање улазних врата у Генерала Љубомира Милића 4, дана 14.08.2015.год.
 • Заливање садница, дана 15.08.2015.год.
 • Уништавање корова на паркинг местима и стази око зграде, дана 17.08.2015.год.
 • Замењена пригушница на лампи на улазу у гаражни простор у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 21.08.2015.год.
 • Уклањање корова око садница и посипање нове земље, дана 20.08.2015.год.
 • Чишћење заједничких просторија, дизел аграгата и спринклера, дана 21.08.2015.год.
 • Чишћење свих плафоњерки у улазу Генерала Љубомира Милића 4, дана 21.08.2015.год.
 • Чишћење партера и степеница око зграде и сакупљање смећа са зелених пворшина, дана 22.08.2015.год.
 • Уклањање испуцалих подних плочица у приземљу улаза Генерала Љубомира Милића 4 и постављање нових, дана 24.08.2015.год.
 • Глетовање дела плафона у Тимочке дивизије 11, дана 24.08.2015.год.
 • Глетовање дела зида изнад струјних ормара у Тимочке дивизије 09, дана 24.08.2015.год.
 • Шмирглање и кречење дела плафона у Тимочке дивизије 11, дана 25.08.2015.год.
 • Шмирглање и кречење дела плафона у Тимочке дивизије 9, дана 25.08.2015.год.
 • Подешавање аутомата на улазним вратима како би се брже затворила у Генерала Љубомира Милића 4, дана 25.08.2015.год.
 • Одржан састанак са адвокатом у вези покретања тужбе против Грађевинске дирекције Србије за мотор вентилације који је ван функције, дана 25.08.2015.год.
 • Фуговање плочица у приземљу зграде Генерала Љубомира Милића 4, дана 25.08.2015.год.
 • Поправка две паника лампе, једна у Генерала Љубомира Милића 2 и једна у Генерала Љубомира Милића 4, дана 26.08.2015.год.
 • Поправљење две паник лампе у Тимочке дивизије 9, лампе су демонтиране, и поправљена су елетронске плочице, дана 27.08.2015.год.
 • Скинута једна паник лампа у Тимочке дивизије 11, констатовано је да је лампа исправна али да нема напајања од 220В, дана 27.08.2015.год.
 • Чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића2 и 4, брисање прашине, брисање гаражних врата, уклањање паучине, метлање и машинско прање пода, дана 28.08.2015.год.
 • Кошење зелених површина, дана 01.09.2015.год.
 • Чишћење бетонске стазе иза зграде, дана 02.09.2015.год.
 • Месечни сервис лифта
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично
 • Свакодневно пражњење дјубријера
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено

Београд 04.09.2015.