Скочи на садржај

Захтев за постављање додатног пешачког прелаза код Генерала Љ. Милића 4 је одбијен

Како бисмо решили проблем и обезбедили несметан прелазак, нарочито деце, родитеља са децом и старијих особа, послата је молба за постављање додатног пешачког прелаза код улаза Генерала Љубомира Милића 4.

Нажалост, молба је одбијена са образложењем да би она захтевала велику ревизију постојећих паркинг места. Апелујемо на пешаке, поготову родитеље са малом децом, да улицу прелазе на за то обележеним прелазима

У целости преносимо одговор Градског Секретаријата за Саобраћај

Поштовани,

Површина у висини које захтевате обележавање додатног пешачког прелаза није намењена за обележавање пешачког прелаза, већ за приступ инвалидским паркинг местима. За обележавање пешачког прелаза не постоје услови јер би било неопходно укидање великог броја паркинг места, укључујући и инвалидска места, у циљу обезбедјивања прегледности на пешачком прелазу. Постојеће саобраћајно решење је урадјено од стрене инвеститора и њиме је дефинисано водјење пешака на главним правцима кретања, као и позиције за прелазак улице, при чему је у условима Секретаријата за саобраћај захтевано да објекти на тротоарима не смеју ометати кретање пешака.

Имајући у виду да је предметни стуб јавне расвете постављен на начин да значајно отежава кретање пешака, неопходно је да се обратите инвеститору изградње насеља Степа Степановић, Грађевинској дирекцији србије.

Срдачан поздрав

Секретаријат за саобраћај

Одељење за информисање и информационе технологије