Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Октобар 2015.

 • Поправљена интерфонска слушалица у стану број 26 у Генерала Љубомира Милића 4, дана 02.10.2015.год.
 • Преглед рада дизел агрегата, агрегат у функцији, дана 02.10.2015.год.
 • Преглед рада ПП и ЦО централе, ресет предаларма, дана 02.10.2015.год.
 • Кошење зелених површина испред и иза зграде, дана 05.10.2015.год.
 • Припрема за кречење улаза у Тимочке дивизије 11(штуковање, шмирглање), дана 06.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Тимочке дивизије 11 ( окречен и очишћен 6-и и 7-и спрат), дана 06.10.2015.год.
 • Припрема за кречење улаза у Тимочке дивизије 9 (штуковање, шмирглање), дана 06.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Тимочке дивизије 9 ( окречен и очишћен 6-и и 7-и спрат ), дана 06.10.2015.год.
 • Након што је прегорео контактор за степенишну расвету ( Хyндаи ХИМЦ9), замењен је новим (Раде Кончар ЦМ1-10)
 • Кречење улаза у Тимочке дивизије 11 ( окречен и очишћен 5-и, 4-и, 3-и и 2-и спрат), дана 07.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Тимочке дивизије 9 ( окречен и очишћен 5-и, 4-и, 3-и спрат), дана 07.10.2015.год.
 • Чишћење и прање светларника са унутрашње стране, дана 07.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Тимочке дивизије 11 ( окречен и очишћен 1-и и -1 спрат), дана 08.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Тимочке дивизије 9 ( окречен и очишћен 2-и и 1-и спрат), дана 08.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Тимочке дивизије 9 ( окречен и очишћен ПР и -1 спрат), дана 09.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Генерала Љубомира Милића 4 (глетовање, заштита, кречење и чишћење 6-и и 5-и спрата – испуњавање рупа кнауфом од 5-ог спрата до приземља), дана 10.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Тимочке дивизије 11 ( окречено и очишћено ПР), дана 09.10.2015.год.
 • Испитивање каблова мотора вентилатора за одимљавање, дана 09.10.2015.год.
 • Поправка интерфона за стан број 7, уклоњена микрофонија и смањено брујање, дана 09.10.2015.год.
 • Чишћење тротоара и паркинг места испред Тимочке дивизије 9 и 11, дана 09.10.2015.год.
 • Очишћење бехатон стазе око зграде и уклоњено смеће, дана 09.10.2015.год.
 • Санирање пукотина на фасади у Генерала Љубомира Милића 4, дана 09.10.2015.год.
 • Сервисирање противпожарних апарата у Генерала Љубомира Милића 2,4 и 6, дана 09.10.2015.год.Мерење притиска и количине протока воде у хидрантима у Генерала Љубомира Милића 2,4, и 6, дана 09.10.2015.год.
 • Преглед и сервис противпаничне расвете у Генерала Љубомира Милића 2,4, и 6, дана 09.10.2015.год.
 • Преглед и сервис стабилног система за дојаву пожара, дана 09.10.2015.год.
 • Преглед и сервис система за дојаву угљенмоноксида у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 09.10.2015.год.
 • Визуелни преглед и мерење инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења, дана 09.10.2015.год.
 • Сервисирање противпожарних апарата у Тимочке тивизије 9 и 11, дана 14.10.2015.год.
 • Мерење притиска и количине протока воде у хидрантима у Тимочке тивизије 9 и 11, дана 14.10.2015.год
 • Преглед и сервис противпаничне расвете у Тимочке тивизије 9 и 11, дана 14.10.2015.год
 • Преглед и сервис система за дојаву угљенмоноксида у Тимочке тивизије 9 и 11, дана 14.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Генерала Љубомира Милића 4 (глетовање, заштита, кречење и чишћење 5-и – 3-и спрата ), дана 12.10.2015.год.
 • Кречење улаза у Генерала Љубомира Милића 4 (глетовање, заштита, кречење и чишћење 2-и и 1-и спрат ), дана 13.10.2015.год.
 • Машинско прање пода у приземљу улаза Тимочке дивизије 11, дана 13.10.2015.год.
 • Чишћење сливника, дана 13.10.2015.год.
 • Чишћење степеништа испред и улаза Тимочке дивизије 9 и 11, дана 15.10.2015.
 • Кречење улаза у Генерала Љубомира Милића 4 (глетовање, заштита, кречење и чишћење ПР и –1 спрат), дана 14.10.2015.год.
 • Чишћење бехатон стазе иза зграде и уклањање смећа са зелених површина, дана 17.10.2015.год.
 • Угашни су предаларми на ЦО централи и централа враћена у стање пуне функционалности, дана 19.10.2015.год.
 • Окопавање земље око садница, дана 20.10.2015. год.
 •  Причвршћивање садница, дана 21.10.2015. год.
 • Замењене 3 неонке и 2 стартера у гаражном простору, у Генерала Љубомира Милића 4, дана 23.10.2015.год.
 • Угашене паник лампе ради пражњења, дана 23.10.2015.год.
 • У гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4 замењена су три стартера и три неонке, дана 23.10.2015.год.
 • Скраћено црево на славини у гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4 , дана 23.10.2015.год.
 • Уклањање сувог лишћа и смећа испред улаза Тимочке дивизије 11, дана 29.10.2015.год.
 • Поправка кваке на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 2, дана 29.10.2015.год.
 • Чишћење гаражног простора ( метлање, уклањање паучине и прашине, машинско прање пода), започето дана 29.10.2015.год.
 • Уклањање сувог лишћа испред зграде Тимочке дивизије 9 и 11 усисивачем за суво лишће, дана 30.10.2015.год.
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено