Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Новембар 2015.

 • Извлачење воде из шахте испред улаза Тимочке дивизије 9 и затезање спојнице на цевима где је дошло до цурења воде, дана 02.11.2015.год.
 • Чишћење припадајућих шахти и уклањање шута, дана 03.11.2015.год.
 • Уклањање сувог лишћа и смећа око зграде, дана 04.11.2015.год.
 • Замењено 3 неонке и 8 стартера испред локала број 2 , дана 06.11.2015.год.
 • Избављивање заглављених људи у лифту, дана 07.11.2015.год.
 • Репарација цилиндра улазних врата у Генерала Љубомира Милића 6, дана 07.11.2015.год.
 • Поправка браве на улазним вратима, извађен део кључа који је станар поломио, а затим цилиндар репариран, дана 08.11.2015. год.
 • Чишћење паркинг места испред улаза Тимочке дивизије 9 и 11, дана 07.11.2015. год.
 • Уклањање старе змеље, прекопавање, равнање земље, уклањање корова, постављање нове (хумус ), почишћење стазе око улаза Генерала ЉубомираМилића 6, започето дана 09.11.2015.- год.
 • Постављање нове земље, равнање и допуњавање нове земље око садница Генерала Љубомира Милића 6, дана 10.11.2015.год.
 • Извршења функционална проба спринклер инсталације, систем у функцији, дана 10.11.2015.год.
 • Уклањање сувог лишћа и смећа испред зграде, дана 12.11.2015. год
 • Прекопавање земље, уклањање корова, припрема засејање траве испред зграде Генерала Љубомира Милића 6, дана 13.11.2015.год.
 • Сејање траве на зеленој површини испред зграде Генерала Љубомира Милића 6, дана 14.11.2015.год.
 • Заливање зелене површине испред зграде Генерала Љубомира Милића 6, дана 15.11.2015.год.
 • Припрема и фарбање металне ограде испред улаза Тимочке дивизије 9 и 11, шмирглање, фарбање темљном бојом, фарбање завршном бојом, дана 15.11.2015.год.
 • Пуштање у рад дизел агрегата и провера кварова и недостатака, систем у функцији, дана 16.11.2015.год.
 • Обављен преглед видео надзора у Тимочке дивизије 11, свих пет камера врше функцију снимања и нису у прекиду. Камера на улазу у зграду повремено губи боју, дана 16.11.2015.год.
 • Уклањање сувог лишћа и чишћење стаза испред улаза Тимочке дивизије 11, дана 17.11.2015.год.
 • Чишћење гаражног простора, метлање пода, чишћење прашине, уклањање паучине, машинско прање пода у Тимочке дивизије 11, дана 18.11.2015.год.
 • Фарбање металне ограде испред и иза улаза Тимочке дивизије 9 и 11, завршено дана 18.11.2015.год.
 • Поправка улазних врата у Тимочке дивизије 11, дана 18.11.2015.год.
 • Фарбање три поклопца од ђубријера испред улаза Тимочке дивизије 9 и 11, дана 19.11.2015. год.
 • Фарбање металне ограде испред Генерала Љубомира Милића 6, шмирглање, фарбање темељном бојом, фарбање завршном бојом, дана 19.11.2015.год.
 • Заливање зелене површине после сејања траве испред улаз Генерала Љубомира милића 6, дана 19.11.2015.год.
 • Чишћење гаражног простора у генерала Љубомира Милића 2 и 4, пометлан под, обрисана прашина, уклоњења паучина, машински опран под, дана 19.11.2015.год.
 •  Извршена дератизација у оба гаражна простора зграде, дана 19.11.2015.год.
 • Посејана трава на зеленим површинама иза зграде, дана 23.11.2015.год.
 • Извршена дератизација у подрумским просторијама у Тимочке дивизије 9, дана 24.11.2015.год
 • Окопавање око свих садница и посипање ђубрива око зграде, дана 26.11.2015.год.
 • Санирано цурење воде из калориметра на петом спрату, дана 27.11.2015.год.
 • Одрађена дератизација у подрумским оставама, у Генерала Љубомира Милића 6, дана 28.11.2015.год.
 • Кречење улаза, припрема за кречење, штуковање, лепљење заштитне траке у улазу Генерала Љубомира Милића 2, дана 28.11.2015.год.
 • Кречење улаза, окречени пети и шести спрат, глетовање, кречење, чишћење у Генерала Љубомира Милића 2, дана 28.11.2015.год.
 • Фарбање металног дела ограде испред улаза Генерала Љубомира Милића 2 и 4, шмирглање и припрема, дана 30.11.2015.год.
 • Кречење улаза, шмирглање, глетовање, кречење и чишћење пети, четврти, трећи спрат, дана 30.11.2015.год.
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено