Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Децембар 2015 године

 • Постављање решетке на прозору од подрумске просторије у Генерала Љубомира Милића 6,
 • Затварање шахте иза Тимочке дивизје 11,
 • Припрема за фарбање металних рукохвата испред Генерала Љубомира Милића 2 и 4,
 • Провера цурења воде из олука у Тимочке дивизије 11,
 • Чишћење гаражних простора,
 • Уређивање зелене површине око зграде,
 • Пуштање у рад дизел агрегата,
 • Провера рада ЦО и ПП централе,
 • Провера параметра спринклер инсталације
 • Месечни преглед лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено