Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Децембар 2015.

 • Кречење улаза, припрема, лепљење заштитне траке, шмирглање, кречење 2ог и 1ог спрата, дана 01.12.2015.год.
 • Замењене 2 неонке и два стартера у гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 01.12.2015.год.
 • Подмазивање грејних цеви на 5ом спрату у Генерала Љубомира Милића 4 од корозије, дана 01.12.2015.год.
 • Урађен је довод за паник лампу између 3и и 4и спрат и замењена је лампа, дана 02.12.2015.год.
 • Подмазивање гаражних роло врата, дана 03.12.2015.год.
 • Кречење улаза, припрема, лепљење заштитне траке, шмирглање, кречење ПР и -1 спрата, завршено дана 02.12.2015.год.
 • Извлачење воде из шахте испред зграде Тимочке дивизије 11 са водомером, констатовано да је доводна цев пукла. Квар пријављен „Београдски водовод и анализација“
 • Изведена инсталација за напајање паник лампе између 2ог и 3ег спрата, инсталација није била изведена при изградњи објекта, дана 04.12.2015.год.
 • Подмазивање улазних врата у Генерала Љубомира Милића 6, дана 08.12.2015.год.
 • Подмазивање улазних врата у Генерала Љубомира Милића 4, дана 09.12.2015.год.
 • Причвршћивање садница, окопавање земље и посипање дјубрива, дана 10.12.2015.год.,
 • Уклањање смећа око зграде и метлање бехатон стазе, дана 10.12.2015.год.
 • Уклањање смећа са паркинг места и зелених површина, дана 15.12.2015.год.
 • Чишћење гаражног простора, пометлан под, обрисана прашина, уклоњења паучина, машински опран под, у улици Тимочке дивизије 11, дана 17.12.2015.год.
 • Штеловање улазних врата у Генерала Љубомира милића 4, дана 17.12.2015.год.
 • Фарбање металних рукохвата испред зграде у Генерала Љубомира Милића 6 завршном бојом, дана 17.12.2015.год.
 • Припрама за фарбање металних рукохвата испред зграде у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 17.12.2015.год.
 • Фарбање металне ограде испред зграде у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, завршено, дана 18.12.2015.год.
 • Чишћење стаза око зграде и паркинг места, дана 21.12.2015.год.
 • Пуштање у рад дизел агрегата, систем је у функцији, дана 21.12.2015.год.
 • Провера рада ПП централе, систем у функцији, дана 21.12.2015.год.
 • Тајмер за вентилацију просторије дизел агрегата је наштелован и враћен у функцију, дана 21.12.2015.год.
 • Чишћење гаражног простора, метлање, брисање прашине, уклањање паучине, машинско прање пода у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 21.12.2015.год.
 • Замена прекидача у Генерала Љубомира Милића 4, дана 24.12.2015.год.
 • Окопавање земље и припрема за сејање траве на зеленим површинама, дана 26.12.2015.год.
 • Подизање и штеловање улазних врата у Тимочке дивизије 11, дана 26.12.2015.год.
 • Уклањање смећа са стаза, паркинг места и зелених површина, дана 27.12.2015.год.
 • Извлачење воде из шахте ради затезања спојнице на водоводним цевима за улаз Тимочке дивизије 11, дана 30.12.2015.год.
 • Дотезање спојнице на водоводним цевима у шахти са водомером за улаз Тимочке дивизије 11, дана 30.12.2015.год.
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено