Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Јануар 2016. године

 • Годишња контрола исправности лифта у Генерала Љубомира Милића 6,
 • Годишња контрола исправности лифта у Тимочке дивизије 9,
 • Годишња контрола исправности лифта у Тимочке дивизије 11,
 • Уклањање снега и леда,
 • Затварање шахте иза Тимочке дивизје 11,
 • Чишћење гаражних простора,
 • Пуштање у рад дизел агрегата,
 • Провера рада ЦО и ПП централе,
 • Провера параметра спринклер инсталације,
 • Месечни преглед лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено