Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Фебруар 2016.

 • Машинско чишћење тротоара и ивичњака, уклањање смећа са зелених површина, паркинг места и испред улаза, дана 02.02.2016.год.
 • Садња 2 јелке на зеленој површини испред улаза Тимочке дивизије 9, дана 03.02.2016.год.
 • Контрола исправности видео надзора у Генерла Љубомира Милића 4, привремено поправљен конектор камере 7, потребно заменити конектор новим, систем у функцији, дана 08.02.2016.год.
 • Пуштање у рад дизел агрегата, систем у функцији, дана 08.02.2016.год.
 • Провера рада ПП централе, систем у функцији, дана 08.02.2016. год.
 • Угашено напајање паник лампи ради пражња у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 08.2.2016.год.
 • Извршена провера исправности неонки и стартера у гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4, све је у функцији, дана 08.02.2016.год.
 • Замена 4 неонке и 2 стартера у гаражном простору Тимочке дивизије 11, дана 08.02.2016.год.
 • Укључено напајање паник лампи у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 09.01.2016. год.
 • Видео надзор враћен на систем централне антене, неко је искључио кабл у Генерала Љубомира Милића 2, дана 09.01.2016.год.
 • Наштелован је сат на снимачима видео надзора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 09.01.2016.год.
 • Извршена реперација цилиндра на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 2, дана 09.02.2016.год.
 • Извршена годишња конторла исправности лифтова у Тимочке дивизије 9 и 11 и Генерала Љубомира Милића 6, лифтови у функцији, дана 09.02.2016.год.
 • Поправљено неонско осветљење изнад гаражног места број 11 у Тимочке дивизије 11, дана 15.02.2016.год.
 • Угашено напајање паник лампи ради пражњења у Тимочке дивизије 9 и 11, Генерала Штефаника 2, дана 15.02.2016.год.
 • Укључено напајање паник лампи Тимочке дивизије 9 и 11, Генерала Штефаника 2, дана 16.02.2016. год.
 • Окопавање свих садница, дана 22.02.2016.год.
 • Окопавање садница преко пута зграде на паркинг местима уз ОШ „ Данило Киш“, дана 23.02.2016.год.
 • Чишћење гаражног простора, уклањање прашине и паучине, метлање пода и машинско прање пода у обе гараже, дана 26.02.2016.год.
 • Извршен годишњи сервис дизел агрегата о трошку фирме „ЦД Гиле, систем у функцији, дана 26.02.2016.год.
 • Засађена јелка на зеленој површини преко пута улице, а између зграда Тимочке дивизије 11 и 13, дана 26.02.2016.год.
 • Замењено 3 неонки и 3 стартера у гаражном простору у Тимочке дивизије 11,
 • Замењена 1 неонка и 2 стартера у гаражном простору у Генерала Љубомира Милића 2 и 4,
 • Поправљена једна неонка која је губила контакт у гаражном простроу Генерала Љубомира милића 2 и 4,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,