Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Март 2016. године

 • Провера свих припадајућих шахти и чишћење сливника,
 • Чишћење решетки испред свих улаза,
 • Провера рада ЦО2 и ПП централе,
 • Пуштање у рад дизел агрегата,
 • Провера параметра спринклер инсталације,
 • Чишћење гаражног простора,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,