Извештај техничког одржавања зграде – Март 2016.

  • Долазак на позив корисника да лифт у Генерала Љубомира Милића 4 не ради и да у станици –1 не отварају се врата лифа. Прегледом склопова и инсталација констатовано да се померила забрава спољашњих врата у станици –1. Извршено штеловање забраве спољашњих врата у станици –1, лифт у функцији, дана 01.03.2016.год.
  •  Очишћени сви сливници и дно олука око зграде Тимочке дивизије 9 и 11, дана 02.03.2016.год.
  •  Припрема земље за садњу садница на зеленим површинама, дана 03.03.2016.год.
  •  Штеловање улазних врата, дана 03.03.2016.год.
  •  Прекопавање земље прекопута улаза Тимочке дивизије 9, дана 04.03.2016.год.
  •  Замењена 1 неонка и 2 стартера у гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 04.03.2016.год.
  •  Постављен нови поклопац шахте иза улаза Тимочке дивизије 11 о торшку фирме ЦД ГИЛЕ ( 7.190,00РСД ), дана 05.03.2016.год.
  • Затварање рупа око струјомера у Тимочке дивизије 9, гипсарски радови и бандажирање, дана 05.03.2016.год.
  • Чишћење испод решетки испред сваког улаза, дана 07.03.2016.год.
  • Посипање органског ђубрива по зеленим површинама, дана 07.03.2016.год.
  • Посађене саднице на зеленим површинама код улаза Тимочке дивизије 11, дана 08.03.2016.год.
  •  Машинско чишћење стаза, тротоара и ивичњака, дана 09.03.2016.год.
  • Поправљено позивно дугме на интерфон табли за стан број 8 у Генерала Љубомира Милића 6, дана 15.03.2016.год.
  • Подешавање аутомата на улазним вратима у Тимочке дивизије 11, попуњавање лепком око штока, дана 17.03.2016.год.
  • Провера исправности осветљења у гаражном простору Тимочке дивизије 11, замењене су 2 неонке и 2 стартера, дана 17.03.2016.год.
  • Чишћење гаражног простора, метлање , уклањање прашине, уклањање паучине, машинско прање пода у Тимочке дивизије 11, заузето гаражно место 7, дана 19.03.2016.год.
  • Садња садница код паркинг места и донета нова земља код улаза Тимочке дивизије 11, дана 19.03.2016.год.
  • Посађена јелка иза зграде Тимочке дивизије 11, дана 18.03.2016.год.
  • Провера исправности осветљења у гаражном простору, замењене 3 неонке и 3 стартера, дана 22.03.2016.год.
  •  Штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 4, дана 18.03.2016.год.
  • Чишћење гаражног простора, метлање , уклањање прашине, уклањање паучине, машинско прање пода у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, заузета гаражна места 3,5,25,22,10,11,17, дана 23.03.2016.год.
  • Постављен нови цилиндар на вратима просторије са дизел агрегатом, дана 23.03.2016.год.
  • Очишћени сви сливници и дно олука око зграде Генерала Љубомира Милића 2 и 4, дана 24.03.2016.год.
  • Провера свих припадајућих шахти, уочено мало муља у шахти испред улаза Тимочке дивизије 11, остале шахте су чисте, дана 24.03.2016.год.
  • Посипање вештачког ђубрива по зеленим површинама, дана 24.03.2016.год.
  • Прекопавање земље и копање рупа, припрама за садњу садница на зеленој површини код улаза Генерала Љубомира Милића 6, дана 26.03.2016.год.
  •  Кошење траве на зеленој површини иза зграде, дана 28.03.2016.год.
  • Прекопавање земље и копање рупа, припрема за садњу садница на зеленој површини код улаза Генерала Љубомира Милића 6, дана 28.03.2016.год.
  • Садња 7 садница на зеленим површинама , дана 30.03.2016.год.
  • Кошење траве на зеленој површини испред улаза Тимочке дивизије 9, дана 31.03.2016.год.
  • Месечни сервис лифта,
  • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
  • Свакодневно пражњење ђубријера,
  • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
  • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,