Скочи на садржај

План техничког одржавања за месец Април 2016. године

 • Уређивање зелених површина,
 • Шестомесечни прегледи свих пет улаза:
  – противпожарних апарата,
  – Система противпаничне расвете,
  – Испитивање и мерење притиска и количине протока воде у хидрантима,
  – Мерења инсталације за заштиту објекта од атмосферског пражњења, систем у функцији,
  – система за дојаву угљен моноксида,
  – система за дојаву пожара,
 • Пуштање у рад дизел агрегата,
 • Провера параметра спринклер инстаалције,
 • Чишћење гаражног простора,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,