Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Април 2016.

 • Заливање садница, дана 03.04.2016.год.
 • Заливање садница, дана 05.04.2016.год.
 • Подигнут осигурач у главном струјном ормару у Генерала Љубомира Милића 2, дана 05.04.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама иза зграде, 09.4.2016. год.
 • Равнање земље и сејање траве на зеленим површинама преко пута зграде у Тимочке диивзије 9 и 11, дана 09.04.2016.год.
 • Због заглављеног дугмета за спрат ПР у кабини лифта дугме за спрат – 1 пребачено за спрат ПР, потребна замена дугмета за спрат -1, дана 11.04.2016.год.
 • Подигнут је осигурач од расвете у улазу Генерала Штефаника 4, дана 12.04.2016.год.
 • Заливање садница, дана 13.04.2016.год.
 • Уситњен један део земље на зеленој површини иза зграде Тимочке дивизије 11 и пограбуљана трава, дана 16.04.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама, дана 19.04.2016.год.
 • Изглетован и прекречен део зида око струјомера у ходнику улаза, дана 19.04.2016.год.
 • Очишћени светларници са спољашње стране у Генерала Љубомира Милића 2, дана 20.04.2016.год.
 • Припрема земље за садњу садница, посађене три саднице, посејана трава на зеленим површинама код улаза Тимочке дивизје 11, дана 20.04.2016.год.
 • Посађене 4 саднице испред улаза Генерала Љубомира Милића 6 и посуто ђубриво по зеленим површинама, дана 20.04.2016.год.
 • Очишћени су светларници са спољашње стране у Генерала Љубомира Милића 4, дана 21.04.2016.год.
 • Заливање садница код улаза Тимочке дивизије 11 и Генерала Љубомира Милића 6, дана 22.04.2016.год.
 • Провера исправности осветљења у гаражном простору у Тимочке дивизије 11, замењено 5 неонки и 5 стартера, дана 23.04.2016.год.
 • Провера исправности осветљења у гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4, замењено 16 неонки и 16 стартера, дана 23.04.2016.год.
 • Чишћење плафоњерки са спољашње и унутрашње стране у свим улазима, дана 25.04.2016.год.
 • Гитовање лима око вентилације и димњака на крову зграде Генерала Љубомира Милића 4, дана 25.04.2016.год.
 • Чишћење свих сливника и олука, дана 26.04.2016.год.
 • На позив корисника да лифт у Генерала Љубомира Милића 4 не може под теретом да се покрене са спрата -1, лифт је проверен и остављен у потпуној исправности, дана 27.04.2016.год.
 • Штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 4, дана 27.04.2016.год.
 • Уклањање корова са бехатон плоча, дана 27.03.2016.год.
 • Извршена провера рада противпожарног система у свим улазима:
 • Провера исправности пп апарата,
 • Провера притиска вода у хидрант систему,
 • Провера исправности система за дојаву пожара,
 • Провера исправности система за угљен моноксид у оба гаражна простора
 • Провера исправности паник лампи,
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење ђубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,