Скочи на садржај

Извештај техничког одржавања зграде – Мај 2016.

 • Чишћење плафоњерки са спољашње и унутрашње стране у Генерала Љубомира Милића 4 и 6, дана 02.05.2016.год.
 • Штеловање аутомата на улазним вратима у Генерала Љубомира Милића 2, дана 07.05.2016.год.
 • Уклањање корова, грабуљање и сајење траве на зеленој површини иза улаза Тимочке дивизије 11, дана 08.05.2016.год.,
 • Кошење траве на свим зеленим површинама око зграде, дана 08.05.2016.год.
 • Приликом редовног одрржавања зграде уочена су обијена врата од топлотне подстанице, сачињене су фотографије које су прослеђене Скупштини станра и два противпожарна апарата пребачена су у просторију дизел агрегата, случај је пријављен „Беоелектранама“, као и „Грађевинској дирекцији Србије“,
 • Извршена замена дугмета у кабини лифта за спрат -1 у Генерала Љубомира Милића 6, лифт у функцији, дана 11.05.2016.год.
 • Пуштање у рад дизел агрегата, систем у функцији, дана 03.05.2016.год.
 • Провера рада ПП централа, систем у функцији, дана 03.05.2016.год.
 • Провера рада обе ЦО централе, системи у функцији, дана 03.05.2016.год.
 • Извршена шестомесечна функционална проба спринклер инсталације, систем у функцији, дана 06.05.2016.год.
 • Посејана трава на зеленим површинама из зграде Тимочке дивизије 11, пограбуљано и уклоњен коров, дана 08.05.2016.год.
 • Кошење траве тримером око целе зграде, дана 08.05.2016.год.
 • Угашено напајање паник лампи ради пражњења, дана 09.05.2016.год.
 • Штеловање и подизање улазних врата у Генерала Љубомриа Милића 4, дана 10.05.2016.год.
 • Штеловање и подизање улазних врата у Тимочке тивизије 11, дана 10.05.2016.год.
 • Укључено напајање паник лампи, дана 10.05.2016. год.
 • Извршена дератизација у свим подрумски просторијама, дана 14.05.2016.год.
 • Извучени су кључеви стана број 29 из окна лифта у Генерала Љубомира милића 2, дана 16.05.2016.год.
 • Поправљено је дугме на интерфону за стан број 8 у Генерала Љубомира Милића 2, дана 17.05.2016.год.
 • Чишћење гаражног простора у Тимочке дивизије 11, метлање , уклањање прашине, уклањање паучине, машинско прање пода, заузета гаражна места 7 и 10, дана 19.05.2016.год.
 • Чишћење гаражног простора у Генерала Љубомира Милића 2 и 4, метлање , уклањање прашине, уклањање паучине, машинско прање пода, дана 20.05.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама, грабуљање, чишћење, дана 20.05.2016.год.
 • Након неверемена одлетела је вентилациона глава са крова зграде, иста је враћена занитована и загитована,
 • Провера исправности осветљења у гаражном простору Генерала Љубомира Милића 2 и 4, извршена замена 11 неонки и 11 стартера, дана 23.05.2016.год.
 • Подигнут осигурач за гаражно осветљење, дана 23.05.2016.год.
 • Испитивање и повезивање кабла за напајање кровног вентилатора у Генерала Љубомира Милића 4, крпљење канала иштемованог ради проналаска прекида жице канала за напајање мотора вентилатора, дана 24.05.2016.год.
 • Подигнут осигурач у разводном ормару опште потрошње у Генерала Љубомира Милића 2, дана 24.05.2016.год.
 • Провера исправности осветљења у гаражном простору Тимочке дивизије 11, извршена замена 6 неонки и 6 стартера, потрено заменити један сензор покрета дана 23.05.2016.год.
 • Извршена демонтажа кровног вентилатора у Генерала Љубомира Милића 4 и неисправни мотор однет на винкловање, дана 25.05.2016.год.
 • Постављање катанаца на врата ка крову зграде Генерела Љубомира Милића 4,дана 27.05.2016.год.
 • На позив корисника о неисправности лифта у Генерала Љубомира Милића 2 констатовано да је дошло до прекида фото завесе, потребно је заменити носаче фото завесе, дана 29.05.2016.год.
 • Извршена дератизација у гаражном делу зграде, дана 30.05.2016.год.
 • Извршена замена нових носача фото завесе у лифту у Генерала Љубомира Милића 2 о трошку фирме „ЦД Гиле“, дана 31.05.2016.год.
 • Кошење траве на зеленим површинама код Тимочке дивизије 11, грабуљање и чишћење, дана 31.05.2016.год.
 • Месечни сервис лифта,
 • Мењање прегорелих сијалица једном седмично,
 • Свакодневно пражњење дјубријера,
 • Одржавање хигијене у улазу два пута недељено
 • Свакодневно уклањање смећа са паркинг места, зелених површина, испред улаза и тротоара,